• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ละหมาดซุนนะห์ที่บ้าน ดีกว่าละหมาดที่มัสญิดนะ!