• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ฤา..จะใกล้วันสิ้นโลกแล้วจริงๆ