• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มุสลิมชอบเพศเดียวกัน จะทำอย่างไรกลับการแต่งงาน