ซูเราะห์ที่ทำให้สบายใจ


ซูเราะห์ที่ทำให้สบายใจ

เมื่อเราพบเจอกับปัญหา รู้สึกไม่สบายใจ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรากระวนกระวายใจ ก็จงรำลึกถึงอัลลอฮฺ(ซ.บ)ให้มากๆ เนื่องจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ(ซ.บ) จะช่วยทำให้จิตใจสงบ

ดังที่อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะห์ที่ทำให้สบายใจ

ความว่า...“บรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ พึงทราบเถิด! ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮเท่านั้นทำให้จิตใจสงบ" (ซูเราะห์อัร-เราะอฺด์ อายะห์ที่ 28)

ซูเราะห์ที่ทำให้สบายใจ

อีก 2 บท ที่จะขอแนะนำ หากเครียด รู้สึกไม่สบายใจให้อ่านดุอาอฺนี้

"อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูน อัลลอฮุมมะญุรนี ฟีมุซีบะตีย์ วัคลิฟลี คอยร็อมมินฮา"

ความว่า: "แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแน่นอนว่าพวกเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงตอบแทนผลบุญแก่ฉันในความทุกข์โศกของฉันนี้ และขอทรงทดแทนให้ฉันซึ่งสิ่งที่ดีกว่า"

แล้วไปอาบน้ำละหมาด จากนั้นละหมาด 2 รอกาอัต แล้วขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺให้หายเครียด

หากมีปัญหาตามมาอีก ใจยังไม่ยอมสงบ ให้เอามือทาบที่หน้าอกตัวเอง แล้วอ่านดุอาอฺว่า:

"อัลลอฮุมมะซับบิตก้อลบี อะลาดีนิก้า วะอะลาตออะติก้า"

ความว่า: "โอ้อัลลอฮฺ โปรดทำให้หัวใจของฉันเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์ และมั่นอยู่ในศาสนาของพระองค์"

อัพเดทล่าสุด