• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เดือนเซาวาล (شوال) ตามทัศนะอิสลาม