คำแนะนำแด่มุสลิมะฮฺที่อยู่ระหว่างเรียนจบและยังไม่ได้แต่งงาน


อยากให้ช่วยให้คำแนะนำสำหรับมุสลิมะฮฺที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อะไรที่พวกเธอควรทำในช่วงที่เพิ่งเรียนจบและยังไม่ได้แต่งงานนี้


คำถาม : อยากให้ช่วยให้คำแนะนำสำหรับมุสลิมะฮฺที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อะไรที่พวกเธอควรทำในช่วงที่เพิ่งเรียนจบและยังไม่ได้แต่งงานนี้

คำตอบ : ต่อไปนี้คือบางข้อแนะนำสำหรับพี่น้องมุสลิมะฮฺที่เพิ่งศึกษาจบ

 

คำแนะนำแด่มุสลิมะฮฺที่อยู่ระหว่างเรียนจบและยังไม่ได้แต่งงาน

1. มุสลิมะฮฺที่เพิ่งจบการศึกษาควรตรวจสอบตัวเองว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เธอได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นใดนั้น มีความผิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง หรือเธอได้บกพร่องในหน้าที่ที่เธอพึงมีต่ออัลลอฮฺไปตรงไหนบ้างหรือไม่

เธอควรจะเตาบะฮฺต่ออัลลอฮฺด้วยความจริงใจ เพราะการเตาบะฮฺเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำตลอดชีวิต ไม่มีมุสลิมคนไหนปลอดพ้นจากความผิดบาปหรือความบกพร่อง

การขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัวจึงเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับเราทุกคน ดังที่ท่านนบีศอลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “ลูกหลานอาดัมทุกคนนั้นมีความผิด ผู้ทำความผิดที่ดีที่สุดก็คือผู้ทำความผิดที่สำนึกผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัว” [บันทึกโดยติรมิซีย์ ชัยค์อัลบานีย์กล่าวว่าหะซัน]

หากว่ามุสลิมะฮฺคนใดสามารถรักษาตัวให้อยู่ในครรลองคลองธรรมตลอดการศึกษาของเธอได้

ดังนั้นเธอก็ควรจะขอบคุณอัลลอฮฺที่ปกป้องเธอจากความชั่วร้ายที่คนอื่นๆต้องประสบ และเธอจะต้องยืนหยัดต่อไปบนการทำความดีและมั่นคงในศาสนาของเธอ แต่ละวันในชีวิตขอเธอจะต้องดีกว่าเมื่อวานเสมอ

2. มุสลิมะฮฺ ไม่ควรใจจดใจจ่อเกินไปที่จะเร่งรีบจบการศึกษาเพื่อหางานทำ เพราะน่าเสียใจที่ประเทศมุสลิมจำนวนมากไม่มีงานที่เหมาะสมและปราศจากสิ่งหะรอมที่จะรองรับมุสลิมะฮฺได้อย่างเพียงพอ

มีคำวินิจฉัยที่อนุญาตให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านได้ แต่ค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะ มันจึงควรเป็นไปบนการปรึกษาหารือผู้รู้โดยอาศัยเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมเฉพาะของพวกเธออย่างเจาะจงเป็นกรณีๆไป

3. มุสลิมะฮฺที่จบการศึกษาแล้ว ควรจะใช้เวลาระหว่างที่พวกเธอยังไม่ได้แต่งงานนี้ ไปกับการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮฺ ผู้หญิงในสังคมจำนวนมากยังต้องการดาอียะฮฺมุสลิมะฮฺที่จะเชิญชวนพวกเธอไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง

มันน่าเศร้าที่จะต้องบอกว่าเรามีดาอียะฮฺที่จะมาทำงานนี้น้อยนัก ทั้งที่จริงแล้วมีมุสลิมะฮฺจำนวนไม่น้อยที่สามารถจะก้าวเข้ามาทำงานนี้ได้ และมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์จากงานของพวกเธอ แต่พวกเธอเหล่านั้นก็ไม่ให้ความสำคัญกับงานนี้และเกียจคร้าน

4. มุสลิมะฮฺควรจะใช้เวลาไปกับการแสวงหาความรู้และท่องจำอัลกุรอาน ก่อนที่ภาระหน้าที่หลังการแต่งงานจะมาเบียดบังเวลาของพวกเธอไป เพราะหลังแต่งงานนั้น โอกาสที่พวกเธอจะได้แสวงหาความรู้และท่องจำอัลกุรอานอย่างเต็มที่นั้นจะน้อยลงมาก

เนื่องด้วยภาระงานบ้าน การดูแลสามี และการอบรมเลี้ยงดูลูกๆ

รายงานจากท่านอิบนุมัยมูน อัลเอาดีย์ เล่าว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺศอลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยให้คำแนะนำกับชายคนหนึ่งว่า “จงฉกฉวย 5 ประการ ก่อนที่อีก 5 ประการจะมาถึง

นั่นคือ วัยหนุ่มของท่านก่อนความชราภาพของท่าน สุขภาพที่ดีของท่านก่อนความเจ็บไข้ได้ป่วยของท่าน ความมั่งมีของท่านก่อนความยากจนของท่าน เวลาว่างของท่านก่อนภารกิจยุ่งยากของท่าน และการมีชีวิตอยู่ของท่านก่อนการตายของท่าน” [บันทึกโดยฮากิม ชัยค์อัลบานัย์จัดว่าเป็นหะดีศเศาะเฮียฮฺใน ‘เศาะเฮียฮฺ อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ’]

5. เมื่อมุสลิมะฮฺที่เรียนจบแล้วประสงค์จะหางานทำ และต้องเข้าสู่สถานที่ทำงานนอกบ้าน เธอต้องยำเกรงต่ออัลลออฺให้มาก และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานของเธอนั้นเป็นที่ยอมรับตามหลักการอิสลาม

ทั้งสภาพแวดล้อมที่เธอต้องเข้าไปอยู่นั้นก็จะต้องปราศจากสิ่งหะรอมทั้งหลาย เช่น ดนตรีหรือการปะปนชายหญิง หากงานของเธอคือการสอนหนังสือให้บรรดาเด็กผู้หญิง เธอควรจะทำงานให้หนักและใส่ใจเด็กๆเหล่านั้น เพื่อแนะนำพวกเธอไปสู่เส้นทางอันเที่ยงตรง เพราะทุกวันนี้มีสิ่งล่อลวงมากมายที่มุสลิมทั้งหญิงชายต้องเผชิญ

ด้วยเหตุนี้แม้แต่มุสลิมเองก็ต้องการใครสักคนที่จะมาช่วยเหลือพวกเขาในการยืนหยัดบนหนทางที่ถูกต้อง และคอยเคียงข้างให้คำแนะนำพวกเขาในการเชื่อฟังอัลลอฮฺ ยิ่งในกรณีของมุสลิมะฮฺแล้วยิ่งสำคัญ เพราะสิ่งล่อลวงต่างๆที่พวกเธอต้องเผชิญทุกวันนี้มากมายนัก ขณะที่การปกป้องที่พวกเธอพึงได้รับก็ช่างอ่อนแอ

6. มุสลิมะฮฺจะต้องแสวงหาเพื่อนมุสลิมะฮฺที่เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วอยู่ร่วมกับพวกเธอ เพราะเพื่อนที่ดีจะช่วยเหลือเธอในการเชื่อฟังอัลลอฮฺ ในการแสวงหาสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต และในการยืนหยัดอย่างมั่นคงบนทางนำ

เล่าจากท่านมุอ๊าซ บินญะบัลว่า ท่านร่อซูลศอลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “ชัยฎอนนั้นเป็นหมาป่าที่คอยล่อลวงมนุษย์ เหมือนหมาป่าที่คอยไล่ล่าแกะ ซึ่งมันจะขย้ำเอาแกะที่หลงฝูงอยู่ลำพัง ดังนั้นจงระวังการอยู่คนเดียว และพึงอยู่ร่วมกับญะมาอะฮฺ” [หะดีษหะซัน บันทึกโดยอะห์หมัด]

7. มุสลิมะฮฺควรรักษาตัวให้ห่างไกลจากสิ่งที่จะกระตุ้นอารมณ์ใฝ่ต่ำทั้งหลาย อาทิเช่น หนังสือบางประเภท รูปภาพ หรือภาพยนตร์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอันตรายยิ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมะฮฺของเรา การไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุเหล่านี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์อันเลวร้าย พี่น้องมุสลิมะฮฺควรจะระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มาก และขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺให้พระองค์รักษาเราให้อยู่ในแนวทางและการกระทำอันดีงาม สิ่งไร้สาระต่างๆ เหล่านั้นสามารถทำให้ผู้คนคลั่งไคล้และนำหายนะมาสู่ชีวิตตน

แน่นอนว่าเราไม่อาจปลอดภัยได้นอกจากด้วยความคุ้มครองของผู้อภิบาล พระองค์เท่านั้นที่เราจะวอนขอความช่วยเหลือในการยืนหยัดบนสัจธรรม และในการระวังรักษาตัวให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวล

ขออัลลอฮฺโปรดช่วยเหลือเราในการให้คำแนะนำที่ดีนี้ และขอพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมะฮฺของเราทั้งมวลในการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : peenud.wordpress.com

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด