• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ชัยฏอน เวลาใดปรากฏตัวบ่อยที่สุด ที่นบีได้กล่าวไว้!