3 คำถาม ในกุโบร์ ที่ทุกคนต้องโดนสอบสวน : islamhouses


23,386 ผู้ชม

การสอบสวนผู้ตายเกี่ยวกับการงานที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติไว้ในโลกดุนยา ด้วยกับ3 คำถาม ในกุโบร์ ที่ทุกคนต้องโดนสอบสวน คือ....


3 คำถาม ในกุโบร์ ที่ทุกคนต้องโดนสอบสวน

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงสั่งใช้เราให้มีตักวา ความยำเกรงต่อพระองค์ เพราะตักวา ความยำเกรงต่อพระองค์นั้น หากมีอยู่ในหัวใจของเราแล้ว มันก็จะเป็นเสมือนกำแพงที่ขวางกั้นเรา ไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นชิริก สิ่งที่เป็นบิดอะฮฺ  สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮฺ 

ซึ่งผลของการที่เรามีตักวา ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา คือ การที่เราได้ปกป้องตัวของเราเองให้รอดพ้นจากการถูกทรมานในกุโบร์ (หลุมศพ) และปกป้องเราจากการถูกลงโทษในไฟนรกในวันกิยามะฮฺ

สำหรับในโลกดุนยานี้ เราก็จะได้รับชีวิตที่ดีงาม และในโลกอาคิเราะฮฺเราก็จะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวนสวรรค์และสิ่งพิเศษมากมายที่อยู่ภายในสวนสวรรค์นั้น

เมื่อวิญญาณของเราถูกมะละกุลเมาต์ (มะลาอิกะฮฺแห่งความตาย) นำออกจากร่างของเราตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ถูกบรรดามะลาอิกะฮฺนำไปยังชั้นฟ้าต่างๆ จนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดสำหรับผู้ตายที่เป็นผู้ศรัทธา ส่วนผู้ตายของผู้ปฏิเสธและผู้ฝ่าฝืนจะไปถึงแค่ชั้นฟ้าดุนยา ไม่สามารถเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าได้ จนกระทั่งกลับสู่ร่างที่ถูกฝังอยู่ในกุโบร์แล้ว หลังจากนั้น กระบวนการของการสอบสวนผู้ตาย

หลังจากที่ร่างของผู้ตายถูกฝังเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งเป็นรุก่นอีมานข้อที่ห้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เร้นลับ พ้นญาณวิสัยที่เราจะสามารถมองเห็นได้ แต่เป็นเรื่องที่เราต้องศรัทธาในความมีอยู่จริงของมัน ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและอัลหะดีษที่มีหลักฐานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ที่ระบุไว้

3 คำถาม ในกุโบร์ ที่ทุกคนต้องโดนสอบสวน

เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในโลกอะลัมบัรซัค ซึ่งเป็นโลกที่คั่นกลางระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะฮฺ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม และไม่ว่าเขาจะตายในลักษณะใดก็ตาม จะถูกฝัง จะถูกเผา จะถูกสับ ทั้งหมดต้องได้พบกับการสอบสวนกันทุกคน

การสอบสวนผู้ตายเกี่ยวกับการงานที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติไว้ในโลกดุนยา ด้วยกับ3 คำถาม ในกุโบร์ ที่ทุกคนต้องโดนสอบสวน คือ

من ربك ؟ ใครคือพระเจ้าของท่าน ?

وما دينك ؟ อะไรคือศาสนาของท่าน ?

؟ نبيك ومن ใครคือนบีของท่าน ?

เมื่อวิญญาณของผู้ตายที่เป็นผู้ศรัทธากลับสู่ร่างของเขาในกุโบร์ จะมีมะลาอิกะฮฺ 2 ท่านมาถามคำถามเขาว่า ใครคือพระเจ้าของท่าน ? ผู้ตายนี้ก็จะตอบว่า อัลลอฮฺ คือพระเจ้าของฉัน ผู้ศรัทธาจะตอบได้ เพราะตอนอยู่บนโลกดุนยา เขาศรัทธาเชื่อมั่นในความมีอยู่จริงของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มอบความศรัทธาทั้งหมดแด่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงสั่งใช้อะไรก็รีบทำ ขวนขวายทำ พระองค์ทรงห้ามอะไรก็ออกห่าง ละเว้น ไม่ทำ มัยยิตที่เป็นผู้ศรัทธาจะตอบคำถามได้ เพราะการอีมานและการงานที่เขาได้ทำไว้

แล้วมะลาอิกะฮฺทั้งสองก็ถามอีกว่า อะไรคือศาสนาของท่าน ? ผู้ตายนี้ก็จะตอบว่า อัลอิสลามคือศาสนาของฉัน ตอบได้ เพราะตอนอยู่บนโลกดุนยาดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติศาสนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ฝ่าฝืน

แล้วมะลาอิกะฮฺทั้งสองก็จะถามอีกว่า ท่านเคยกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับชายผู้นี้ที่ถูกแต่งตั้งมายังพวกท่าน ? ผู้ตายนี้จะตอบว่า เขาคือเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คำถามนี้ก็ตอบได้อีก เพราะตอนอยู่บนโลกดุนยาก็พยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่อย่างสม่ำเสมอ รักท่านนบีมากกว่าใครทั้งหมด มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง รักรองมาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทำตามแบบอย่างท่านนบีทุกอย่าง ไม่ทำบิดอะฮฺ

คำถามทั้งหมดที่จะตอบได้นั้น ต้องเชื่อมั่นและปฏิบัติตามด้วย ไม่ใช่พูดเฉยๆ เชื่ออย่างเดียว แต่ไม่ทำความดีใดๆ ไม่ออกห่างจากความชั่วใดๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่สามารถตอบคำถามได้ ต้องเชื่อมั่นศรัทธา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย อย่างนี้จึงจะตอบคำถามได้

มะลาอิกะฮฺทั้งสองก็กล่าวอีกว่า ท่านมีความรู้(ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้)อย่างไร ? มัยยิตนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะตอบว่า (ฉันได้รับความรู้เหล่านี้มาจากการที่)ฉันได้อ่านกิตาบของอัลลอฮฺ (ก็คือได้มาจากการอ่านอัลกุรอาน) แล้วฉันก็ได้ศรัทธา เชื่อมั่น เชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามสิ่งท่านเราะซูลุลลอฮฺนำมาบอกด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นความจริง

(ท่านนบีก็เล่าต่อว่า..) หลังจากนั้น จะมีเสียงจากฟากฟ้ากล่าว(กับมะลาอิกะฮฺ)ว่า

“บ่าวของข้าคนนี้พูดด้วยความศรัทธาจริง ดังนั้น พวกเจ้าจงปูทางจากสวรรค์ให้แก่บ่าวของข้าคนนี้ (ก็คือเตรียมที่พำนัก เตรียมที่หลับที่นอนจากสวรรค์ให้แก่เขา) และสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์จากสวรรค์ให้แก่เขา และจงเปิดประตูสวรรค์ให้แก่เขา แล้วกลิ่นหอมจากสวรรค์จะโชยมายังเขา และกุบูรของเขาก็จะขยายออก กว้างขวางจนสุดลูกหูลูกตา”

(สำนวนส่วนนี้อยู่ในบันทึกของอิมามอะหฺมัด)

3 คำถาม ในกุโบร์ ที่ทุกคนต้องโดนสอบสวน

ในส่วนของบรรดาผู้ปฏิเสธ ผู้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เมื่อวิญญาณของผู้ตายกลับสู่ร่างของเขาในกุโบร์ จะมีมะลาอิกะฮฺ 2 ท่านมาถามคำถามเขาเช่นกันว่า

- ใครคือพระเจ้าของท่าน ? มัยยิตผู้ปฏิเสธศรัทธา ผู้ฝ่าฝืนจะตอบว่า هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي ฮะ ฮะ ฉันไม่รู้ ตอบไม่ได้ เพราะตอนอยู่บนโลกดุนยา ไม่เชื่อในความมีอยู่จริงของพระองค์ ไม่ยอมมอบเตาฮีดแด่พระองค์ พระองค์สั่งใช้อะไรก็ไม่ทำ สั่งห้ามอะไร ก็คอยจะฝ่าฝืนอยู่เรื่อยๆ

- แล้วมะลาอิกะฮฺทั้งสองจะถามต่อว่า อะไรคือศาสนาของท่าน ? เขาจะตอบว่า هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي ฮะ...ฮะ อะไรนะ ฉันไม่รู้ ตอบไม่ได้อีก เพราะหลักปฏิบัติของศาสนาห้าประการก็ไม่ทำ หรือทำก็ไม่ครบถ้วน หลักอีมานหกประการก็ไม่ยึดมั่น หลักเอี๊ยะอฺซานก็ไม่ยึดมั่น มันก็จะตอบไม่ได้ ต่อให้ท่องจำอย่างขึ้นใจตอนอยู่บนโลกดุนยา แต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติด้วย ก็ยากที่จะตอบคำถามได้

- แล้วมะลาอิกะฮฺทั้งสองจะถามอีกว่า ท่านเคยกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับชายคนนี้ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งมายังพวกท่าน ? มัยยิตที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาจะตอบว่า هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي ฮะ ฮะ ฉันไม่รู้ ในอัลหะดีษบางสำนวนก็มีรายงานบอกด้วยว่า ชื่อมุฮัมมัด ? (มีการบอกชื่อให้ด้วย) แต่มัยยิตผู้ปฏิเสธ เป็นมุนาฟิกก็ยังตอบว่า ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้จัก ฉันเคยได้ยินคนพูดกัน แต่ฉันไม่รู้จัก ตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบี ทำบิดอะฮฺเพิ่มเข้าไปอีก

- ตอบคำถามอะไรก็ไม่ได้ ...แล้วมัยยิตนั้นก็จะถูกตีด้วยค้อนที่ทำจากเหล็ก ถูกตีระหว่างหูทั้งสองของเขา แล้วเขาก็จะส่งเสียงกรีดร้องจนทุกสิ่งรอบตัวเขาจะได้ยินเสียงนั้น นอกจากษะเกาะลัยนฺ (คือญินและมนุษย์เท่านั้นที่ไม่ได้ยิน)

(สำนวนส่วนนี้อยู่ในบันทึกของอิมามอัลบุคอรีย์)

- (แล้วจะมีเสียงจากฟากฟ้าว่า) บ่าวของข้าคนนี้เป็นผู้ปฏิเสธจริง ดังนั้น พวกเจ้าจงปูทางเขาไปสู่นรก จงเปิดประตูนรกให้แก่เขา แล้วไฟแห่งความร้อนแรงก็มาถึงเขา ความร้อน ควันเหม็นก็กระจายออกมา กุบูรก็จะบีบเข้าหาเขา จนกระทั่งซี่โครงของเขาซ้อนประสานเข้าหากัน

- แล้วจะมีชายรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์น่ากลัว สวมใส่เสื้อผ้าที่น่ารังเกียจ มีกลิ่นเหม็น มาหาเขา แล้วกล่าวกับเขาว่า ฉันมาแจ้งข่าวร้ายแก่ท่าน ....นี่คือวันแห่งการลงโทษที่ท่านถูกสัญญาไว้

- ผู้ตายผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถามว่า ท่านคือใครกัน ? ใบหน้าของท่านน่าจะนำมาแต่ความเลวร้าย ชายคนนั้นก็ตอบว่า ฉันคือการงานที่ชั่วช้าของท่านที่ท่านทำไว้ในโลกดุนยาไงล่ะ...

- ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ฉันไม่รู้สิ่งใดนอกจากว่า ท่านน่ะมักจะล่าช้าในการอิบาดะฮต่ออัลลอฮฺ แต่กลับรีบเร่งในการที่จะทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ดังนั้น ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความชั่วร้ายแก่ท่าน

แล้วมะลาอิกะฮฺแห่งการลงโทษ ซึ่งหูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ ก็จะนำค้อนใหญ่(ที่ทำจากเหล็ก)มา ซึ่งฆ้อนใหญ่นี้ ถ้าหากตีไปที่ภูเขา ภูเขาก็จะทลายลงกลายเป็นฝุ่นธุลี ดังนั้น เมื่อมัยยิตนี้ถูกตี ก็จะแหลกเป็นผุยผง แล้วอัลลอฮฺก็ทรงให้ร่างของเขากลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่ง แล้วมัยยิตนี้ก็จะถูกตีอีก เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เขาได้แผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด ทุกสิ่งได้ยินเสียงของเขา นอกจากญินและมนุษย์เท่านั้นที่ไม่ได้ยิน

แล้วประตูนรกก็ถูกเปิดแก่เขา ที่นอนจากนรกก็ถูกปูให้แก่เขา

เขาได้กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉัน โปรดอย่าให้วันกิยามะฮฺเกิดขึ้นเลย

(สำนวนส่วนนี้อยู่ในบันทึกของอิมามอะบูดาวูด อิมามอะหฺมัด)

อัพเดทล่าสุด