• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ลักษณะบ้านที่มีญิน กุรอ่านไล่ญิน