อย่ากินมะฮัรของภรรยา


เทคนิคพิชิตใจภรรยา : อย่ากินมะฮัรของภรรยา

อัลลอฮ์ ตะอาลา กล่าวว่า :

ความว่า “และจงให้แก่บรรดาหญิงซึ่งมะฮัรของนางด้วยความเต็มใจแต่นางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าจากมะฮัรนั้นแล้ว ก็จงบริโภคสิ่งนั้นด้วยความเอร็ดอร่อยและโอชา” (ซูเราะฮ์อันนิสาข์ อายะฮ์ที่ 4)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : เงื่อนไขที่พวกท่านจำต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด คือ สิ่งที่ทำให้พวกท่านมีสิทธิ์ในตัวภรรยาเนื่องจากมัน (หมายถึงมะฮัร)

(รายงานโดยบุคอรีย์ 2721, 5151)

อย่ากินมะฮัรของภรรยา

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังกล่าวอีกว่า : ชายคนใดที่แต่งงานกับหญิงด้วยปริมาณมะฮัรที่น้อยหรือมากโดยในใจของเขาไม่ต้องการมอบสิทธิ์นั้นแก่เธอ ต้องการหลอกลวงเธอ หากเขาเสียชีวิตแล้วมิได้มอบสิทธิแก่นาง เขาจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ ในฐานะผู้ผิดประเวณี

(ดู อัลมัจญฺมะอ์ (4/132, 284) และอัลบัยฮะกีย์  7/241)

เมื่ออะลี อิบนุอบีฏอลิบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ แต่งงานกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : ให้อะไรแก่เธอสักอย่างสิ

อะลีกล่าวว่า : ผมไม่มีอะไรจะให้เลยครับ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวว่า : โล่ของท่านละอยู่ไหน?

อะลีตอบว่า: อยู่ที่ผมเอง

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : ให้โล่แก่เธอเสีย

หนังสือ ศีลปะการใช้ชีวิตคู่ รวมเทคนิคพิชิตใจคู่ครองตามครรลองอิสลาม

โดย: มุฮัมมักศิดดีก อัลมินชาวีย์

เรียบเรียงโดย: นาอีม วงศ์เสงี่ยม

islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/