มะฮัรกับสินสอด ต่างกันอย่างไร แล้วมะฮัร เป็นของใคร?


มะฮัรกับสินสอด ต่างกันอย่างไร แล้วมะฮัร เป็นของใคร?


มะฮัรกับสินสอด ต่างกันอย่างไร แล้วมะฮัร เป็นของใคร?

อัลกุรอาน ความว่า:  “พวกเจ้าจงมอบปัจจัยทานเป็นของขวัญแก่เหล่าสตรีเถิด” (อันนิสาอฺ : 4)

อัลหะดีษ ความว่า: “นบีมูฮัมมัดได้กล่าวแก่ชายคนหนึ่งที่ต้องการแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งว่า จงหาค่ามะฮัรถึงแม้จะเป็นแหวนเหล็กเพียงวงหนึ่งก็ตาม แต่ชายคนนั้นไม่สามารถหาได้เช่นเดียวกัน ท่านนบี จึงแต่งงานด้วยการให้ชายคนนั้นสอนบางซูเราะฮ์ในอัลกุรอานให่แก่สตรีที่จะแต่งงานด้วย” (รายงานโดยอัลบุคอรีย์/5135)

นิยาม มะฮัรกับสินสอด ต่างกันอย่างไร

"สินสอด" หมายถึง ทรัพย์น้ำใจที่ทางฝ่ายสามีจะมอบให้แก่บิดามารดาของฝ่ายหญิงในพิธีสมรส ในฐานะที่ทั้งยอมยกลูกสาวให้ตน"

ส่วน "มะฮัร" หมายถึง "ทรัพย์ที่ทางสามีจะมอบแก่ภารยาของตนในพิธีสมรส ไม่ใช่บิดามารดาของเธอ" แต่เมื่อเธอได้รับมันแล้ว เธอก็สามารถที่จะมอบทรัพย์บางส่วนแก่ใครก็ได้ที่เธอต้องการ

อีกหนึ่ง คำนิยาม มะฮัรกับสินสอด  

สินสอด มอบให้พ่อแม่เจ้าสาว เหมือนเป็นค่าน้ำนม

มะฮัรฺ มอบให้เจ้าสาวในวันแต่งงาน, เมื่อผ่านการนิกาหฺแล้ว เป็นของเจ้าสาวครึ่งหนึ่ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้ว เป็นของเจ้าสาวทั้งหมด [อ้างอิง อาจารย์ อิสมาแอล วิสุทธิปราณี ]

**ไม่ควรจะใช้คำว่า สินสอด เพราะท่านเกรงว่าจะไม่เซาะฮ์ เนื่องจากในอิสลามไม่มีค่าน้ำนม

มะฮัร 125 คือ? 

ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  ได้ทำการสมรสบรรดาบุตรีและภรรยาของท่านจำนวน  500 ดิรฮัม  ดังนั้น โต๊ะครูสมัยก่อนได้ตีราคามะฮัรจำนวน  500  ดิรฮัมว่า  1  ดิรฮัมเท่ากับ  1  สลึง  (ซึ่งในสมัยนั้น 1 สลึง ก็มีค่าพอสมควร) 4  สลึงเป็น  1  บาท  เอา  4  หารด้วยกับ  500  =  125  บาท  บรรดาผู้ใหญ่สมัยก่อนจึงกำหนดมะฮัรที่ฝ่ายชายต้องมอบให้แก่ฝ่ายหญิงเป็นจำนวน  125  บาท  ซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากอยู่(ที่นาสมัยก่อนราคาไม่กี่ร้อยบาท) ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวก็ได้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

แต่เนื่องจากสมัยท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มีการใช้ดินาร(ทองคำ) และดิรฮัม(โลหะเงิน) เป็นเงินตราใช้แลกเปลี่ยนและมีค่าในตัวของมันเอง ซึ่งต่างจากในปัจจุบันที่แต่ละประเทศมีการใช้สกุลเงินเป็นของตนเองแต่เป็นสกุลเงินที่ไม่มีค่าในตัวของมันเอง(fiat money) ทำให้การคิดมะฮันซุนนะห์ที่ 125 บาท แทน 500 ดิรฮัมในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เป็นมูลค่าที่เหมาะสมแล้วเนื่องจากเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี (อย่างไรก็ตามมะฮัรที่ดีที่สุดก็คือ  มะฮัรที่ฝ่ายชายมีความพร้อมและสะดวกในการนำมามอบให้แก่ฝ่ายหญิง)

ตัวอย่างการคำนวณมะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เพื่อที่จะได้มะฮัรตามซุนนะห์ของท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือ 500 ดิรฮัม  จึงใช้การคำนวณมูลค่า 500 ดิรฮัม จากราคาของโลหะเงินในตลาดโลก ซึ่ง 500 ดิรฮัม จะเท่ากับโลหะเงิน 1487.50 กรัม จะสามารถคำนวณมะฮัรซุนนะห์ ของเดือน มีนาคม 2557 ได้เท่ากับ ฿35,321.57 บาท ซี่งก็ไม่ใช่จำนวนที่สูงหรือต่ำนักในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพและเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

สามารถดูอัตรามะฮัรย้อนหลัง 2552 -2557 ได้จากในตารางด้านล่าง

อัพเดทล่าสุด