อิสลาม เรื่องคู่ครอง กรณีหญิงร่ำรวยชายยากจน


ในกรณีที่ผู้ชายมีฐานะ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลต่ำต้อยกว่าผู้หญิง(ผู้หญิงฐานะดีกว่า) อาจารย์มีความเห็นอย่างไร?


อิสลาม เรื่องคู่ครอง กรณีหญิงร่ำรวยชายยากจน

ในกรณีที่ผู้ชายมีฐานะ ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลต่ำต้อยกว่าผู้หญิง(ผู้หญิงฐานะดีกว่า) อาจารย์มีความเห็นอย่างไร?

ตอบโดย อ.มุรีด ทิมะเสน

ก่อนอื่นต้องเข้าใจพื้นฐานเดิมขอศาสนาว่าด้วยการเลือกคู่ว่าอิสลามส่งเสริมให้เลือกการแต่งงานกับบุคคลที่มีศาสนา ส่วนจะมีฐานะหรือวงศ์ตระกูลที่สูงต่ำกว่านั้นเป็นประเด็นรองลงมา ฉะนั้น หากว่าผู้ชายที่มีฐานะและวงศ์ตระกูลต่ำต้อยกว่าฝ่ายหญิง แต่ที่เขาเลือกนางแต่งงานเพราะนางมีศาสนาเช่นนี้ถือว่าไม่เป็นไร

เพราะเนื่องจากนางมีศาสนานี่เองจึงทำให้นางไม่ดูถูกดูแคลนสามีของนางที่มีฐานะยากจนและวงศ์ตระกูลที่ต่ำต้อยกว่า แต่ถ้านางไม่มีศาสนาแต่ฐานะร่ำรวย มีตระกูลที่ดีกว่าฝ่ายชาย เช่นนี้ถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะแต่งงานกับนาง เพราะนางจะดูถูกดูแคลนสามีของนางได้

ซึ่งเป็นการทำลายระบบสถาบันครอบครัวว่าด้วยเรื่องสามีจะต้องบริหารดูแลคนในครอบครัวแต่เมื่อฝ่ายภรรยาเป็นผู้ควบคุมและแสดงบทบาทหัวหน้าครอบครัวเสียเอง เช่นนี้แล้วสามีจะปกครองได้อย่างไร!

พระองค์อัลลลอฮฺทรงตรัสไว้ในอัล-กุรอ่านว่า

“บรรดาผู้ชายนั้นเป็นผู้ดูแลคุ้มครองบรรดาผู้หญิง เพราะสิ่งที่พระองค์อัลลลอฮฺทรงประทานให้บางคนของพวกเขา (คือผู้ชาย) เหนือกว่าบางคน (คือผู้หญิง)”

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด