เหตุผลที่คัมภีร์ก่อนอัลกุรอาน ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


การศรัทธาต่อคัมภีร์ 

ถาม : เรามีเหตุผลอย่างไรที่กล่าวว่า คัมภีร์เตาร๊อต อินญีล ซาบู้ร คัมภีร์ย่อยอื่นๆ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว?

ตอบ : เหตุผลที่คัมภีร์ก่อนอัลกุรอาน ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ

1) คัมภีร์ต่างๆ ได้มีการท่องจำต่อๆ กันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยไม่มีการการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะที่ได้รับการประทานมาจากอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งผิดกับอัลกุรอานซึ่งมีการบันทึกทันทีที่ได้ถูกประทานควบคู่ไปกับการท่องจำของบรรดามุสลิม

2) เนื้อหาคัมภีร์เตาร๊อตที่ชาวยิวยึดถือไม่เหมือนกับเนื้อหาของคัมภีร์เตาร๊อต ที่คริสเตียนยึดถือ

เหตุผลที่คัมภีร์ก่อนอัลกุรอาน ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3) ผู้บันทึกคัมภีร์ - เฉพาะอย่างยิ่ง คัมภีร์อินญีล ซึ่งอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานมายังนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม ซึ่งเป็นสาวกของนบีอีซา มีเนื้อหาไม่เหมือนกัน

4) คัมภีร์เตาร๊อตและอินญีล ที่คริสเตียนยึดถือแบ่งออกเป็นหลายเล่มแทนที่จะเพียง 2 เล่ม 2

5) คริสเตียนแต่ละนิกายยึดถือคัมภีร์ไม่เท่ากัน กล่าวคือ โปแตสแตนท์ยึดถือคัมภีร์ 66 เล่ม เป็นคัมภีร์เก่า 39 เล่ม และคัมภีร์ใหม่ 27 เล่ม ส่วนคาทอลิก นอกจากจะยอมรับในคัมภีร์ไบเบิลที่ฝ่ายโปแตสแตนท์ยึดถือแล้ว ยังยอมรับคัมภีร์เดิมเพิ่มขึ้นอีก 14 เล่ม เรียกว่า อะพอครีฟา (Apocrypha) จึงทําให้คัมภีร์ที่พวกคาทอลิกยึดถือมีทั้งหมด 80 เล่ม

6) คริสเตียนไม่ยอมรับคัมภีร์ที่สาวกบางท่านของนบีอีซา(เยซูคริสต์)บันทึก เช่นคัมภีร์ไบเบิลที่นักบุญบาร์นาบาส (st.Barnabas) บันทึก ซึ่งได้กล่าวถึงการ มาของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างชัดเจน

7) ภาษาที่ใช้บันทึกคัมภีร์มิใช่ภาษาที่นบีมูซา อะลัยฮิสสลาม และนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม ได้รับการประทานคัมภีร์มา

8) เนื้อหาของคัมภีร์ปะปนกับชีวประวัติของศาสนทูต จึงไม่รู้ว่าส่วนใด คือพจนารถของอัลลอฮ์ และส่วนใดคือถ้อยคําของศาสนทูต และส่วนใดคือถ้อยคําของผู้บันทึก

9) เนื้อหาของคัมภีร์ไบเบิลหลายตอนไม่น่าจะเป็นพจนารถของพระเจ้า เช่นคัมภีร์เอเสเคียล บทที่ 23 ซึ่งกล่าวถึงพี่น้องสองสาวชื่อ โอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์

ที่มา: หนังสือคู่มือมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่)

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด