มุสลิมเล่นดนตรี เรียนนาฎศิลป์ได้ไหม?


ประการแรก หากพูดถึงศาสนาโดยทั่วไปแล้ว ล้วนห้ามสิ่งบันเทิงเริงรมย์ทั้งสิ้น อย่างเช่น ศาสนาพุทธ มีอุโบสถศีล 8 ประการ หนึ่งในแปดข้อนั้นมีรายละเอียดว่า....


เพื่อนต่างศาสนิกถามเรา : คนมุสลิมเล่นดนตรี เรียนวิชานาฎศิลป์ได้ไหม?

ตอบโดย อ.มุรีด ทิมะเสน

ประการแรก หากพูดถึงศาสนาโดยทั่วไปแล้ว ล้วนห้ามสิ่งบันเทิงเริงรมย์ทั้งสิ้น อย่างเช่น ศาสนาพุทธ มีอุโบสถศีล 8 ประการ หนึ่งในแปดข้อนั้นมีรายละเอียดว่า

“งดเว้นจาการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรีและการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล ลูบทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อมทา อันจัดว่าเป็นการแต่งตัว”

ในหลักการอิสลามก็เช่นกัน มุสลิมที่พัฒนาตัวเองจนถึงระดับของผู้ศรัทธามั่น ยำเกรงต่อพระเจ้าอย่างเคร่งครัดเขาจะไม่ฟังดนตรี, เล่นดนตรี หรือแสดงการฟ้องรำ, เต้นตามจังหวะดนตรีโดยเด็ดขาด (เฉกเช่นคำสอนของศาสนาพุทธเช่นกัน) เพราะสิ่งข้างต้น อิสลามถือว่า ดนตรีคือสื่อซึ่งดึงจิตสำนึกแห่งการเคารพภักดี และการรำลึกต่อพระเจ้าให้ออกไปจากตัวของเขาผู้นั้น เขาหลงเคลิ้มไปกับเสียงเพลงเสียงดนตรีจนหลงลืมการรำลึกถึงพระเจ้า นั่นคือ พระองค์อัลลอฮฺ

สรุป ดนตรี หรือการละเล่นใดก็ตามที่ร่ายรำ (เช่น รำนาฏศิลป์) หรือเต้นประกอบเครื่องดนตรีล้วนเป็น สิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม

ดังนั้น บุคคลใดปรารถนาให้ตัวของเขาบรรลุเลื่อนขั้นเป็นผู้ศรัทธามั่น และเคร่งครัดศาสนา ยำเกรงต่อพระเจ้าแล้วไซร้ เขาจำเป็นต้องออกห่างจากเครื่องดนตรี หรือการแสดงประกอบดนตรีทุกประเภท

ด้วยเหตุนี้เพื่อนต่างศาสนิกครั้นเห็นเพื่อนมุสลิมไม่เล่น ไม่ร่วมสิ่งดังกล่าว เข้าใจได้ทันทีว่า เขาต้องเคร่งครัดในศาสนาของเขา

ซึ่งการให้เกียรติในความเชื่อของเพื่อน เป็นบ่อเกิดแห่งความรัก ความสามัคคีของคนสังคมอันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นี่หละความงดงามบนความต่าง แม้ว่าเราจะต่างความเชื่อ แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23054

อัพเดทล่าสุด