ก่อนละหมาด ใช้น้ำยาเจลล้างมือได้ไหม?


5,037 ผู้ชม

ถามมาหลายครั้ง เรื่องการใช้น้ำยาเจลซึ่งมีแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% เป็นองค์ประกอบ ในบริเวณมัสยิดหรือก่อนการละหมาด ทำได้หรือไม่ ...


ก่อนละหมาด ใช้น้ำยาเจลล้างมือได้ไหม?

บทความโดย: รองศาสตราจารย์ วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามมาหลายครั้ง เรื่องการใช้น้ำยาเจลซึ่งมีแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% เป็นองค์ประกอบ ในบริเวณมัสยิดหรือก่อนการละหมาด ทำได้หรือไม่ ผมไม่กล้าตอบเองเพราะไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการทางศาสนาอิสลามหลายประเทศให้คำตอบไว้แล้ว

ก่อนละหมาด ใช้น้ำยาเจลล้างมือได้ไหม?

Office of the Mufti ขององค์กร MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) แห่งสิงคโปร์ และ Federal Territory Mufti ของมาเลเซียมีคำตัดสินหรือฟัตวาตรงกันว่าการใช้ Gel หรือ Hand Sanitizer ที่มีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% เป็นที่อนุมัติในกรณีใช้ก่อนการทำอิบาดะฮฺ ทั้ง MUIS ยังแนะนำให้ใช้เนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโควิด-19 ได้

นอกจากนี้ ท่านอาจารย์อิหม่ามอรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรียังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า

الفقرة التالية من قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصها: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على كحول بنسب مستهلكة، تقتضيها الصناعة الدوائية، التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلا للجراثيم، وفي الكريمات، والدهون الخارجية. اهـ.

ข้อความต่อไปนี้เป็นมติของสภานิติศาสตร์อิสลามที่ได้มีมติดังนี้ อนุญาตให้ใช้ยาที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมในปริมาณการใช้ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งยังไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนแอลกอฮอล์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า การใช้ยาดังกล่าวต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ที่เชื่อถือได้

และอนุญาตให้ใช้แอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดภายนอกบาดแผล และใช้เพื่อฆ่าเชื่อโรค และอนุญาตให้ใช้แอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในครีมและนำมันที่ใช้ทาภายนอกได้เช่นกัน

อัพเดทล่าสุด