ละหมาดซุนนะห์ ก่อนหลัง เขาจะพ้นจากไฟนรก


7,111 ผู้ชม

บุคคลใดรักษา (ทำละหมาดซุนนะห์) 4 ร็อกอะฮฺก่อนละหมาดซุฮฺริ และรักษา(ทำละหมาดซุนนะห์) หลังละหมาดซุฮฺริ 4 ร็อกอะฮฺ เช่นนี้เขาจะถูกห้ามจาก (การลงโทษใน) ไฟนรก....


ละหมาดซุนนะห์ ก่อนหลัง เขาจะพ้นจากไฟนรก

โดย อ.มุรีด ทิมะเสน

ท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า

«مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرُمَ عَلَى النَّارِ»

ความว่า:  “บุคคลใดรักษา (ทำละหมาดซุนนะห์) 4 ร็อกอะฮฺก่อนละหมาดซุฮฺริ และรักษา(ทำละหมาดซุนนะห์) หลังละหมาดซุฮฺริ 4 ร็อกอะฮฺ เช่นนี้เขาจะถูกห้ามจาก (การลงโทษใน) ไฟนรก” [หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษที่ 1269]

ละหมาดซุนนะห์ ก่อนหลัง เขาจะพ้นจากไฟนรก

สิ่งที่ได้รับจากหะดีษ

เรามักจะเข้าใจแบบบางๆ ว่า การทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ (การกระทำศาสนาแบบอาสา) นั้น ทำก็ได้ทิ้งก็ได้ นั่นก็จริง ทว่าเป็นการอธิบายตามเงื่อนไขของนักนิติศาสตร์อิสลาม (นักฟิกฮฺ) แต่ถ้าอธิบายตามบริบทบนพื้นฐานแห่งการตามท่านนบี เราก็คงจะต้องลึกซึ้งขึ้นไปอีก

ตัวอย่างเช่น การละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัรฺฎูนั้น เราต้องให้ความเอาใจใส่ และเข้มงวด โดยเฉพาะละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดซุฮฺริ เพราะไม่มีละหมาดฟัรฺฎูใดที่มีการละหมาดซุนนะห์หน้าหลังนอกจากละหมาดซุฮฺริเท่านั้น ซึ่งการเอาใจใส่ และรักษาการละหมาดซุนนะห์ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งซึ่งควรกระทำอย่างยิ่งยวด แม้เป็นเพียงการละหมาดซุนนะห์ (อาสา) ไม่ถึงขั้นวาญิบ (จำเป็น) ก็ตาม

ทว่าท่านนบียังเข้มงวดและให้ทุกคนพึงระวังรักษาให้จงหนัก เนื่องจากผลบุญในการกระทำดังกล่าวนั้นมหาศาล กล่าวคือ บุคคลใดที่ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุฮฺริ 4 ร็อกอะฮฺ และละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดซุฮฺริอีก 4 ร็อกอะฮฺ (รวมเป็น 8 ร็อกอะฮฺ) นั้น พระองค์อัลลอฮฺทรงตอบแทนเขาผู้นั้นให้พ้นจากไฟนรก ณ วันแห่งการฟื้นคืนชีพ

เห็นรึยังว่า การรักษาสิ่งที่เป็นซุนนะห์ (แบบฉบับ) ของท่านนบีนั้นมีความยิ่งใหญ่เพียงใด เรามักละเลิกเพิกเฉยต่อสิ่งข้างต้น ทั้งๆ ที่ภาคผลบุญที่จักได้รับนั้นยิ่งใหญ่มหาศาล ชีวิตของเรา ณ วันแห่งการตอบแทนจะมีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า การที่เรารอดพ้นจากไฟนรก และได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ ไม่มีอะไรจักยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ หน้าที่เราในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺ ลงมือทำเพียงสถานเดียว ทำให้เยอะทำให้มากเข้าไว้ ที่เหลือเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺจะตอบแทนเราอย่างเหลือคณานับมิอาจหาคิดคำนวณได้

อัพเดทล่าสุด