ดุอาอฺให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ


18,107 ผู้ชม

ดุอาอฺให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ มาร่วมกันขอดุอาอฺ ให้การทดสอบ(บาลา)ครั้งนี้ได้ผ่านพ้นไป...


มาร่วมกันขอดุอาอฺ ให้การทดสอบ(บาลา)ครั้งนี้ได้ผ่านพ้นไป...

ดุอาอฺให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

ดุอาอฺให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

คําอ่าน : "อัลลอฮุมมะ อินนี อะอูซุบิกะ มินัลบะร่อซี่ วัลญุ่นูนี่ วัลญู่ซามี่ วัลอุดวียะห์ตี่ วะมินซัยยิอิลอัซกอมี่"

ความหมาย :  "โอ้ อัลลอฮ์ ข้าพระองค์ฯ ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาว โรควิกลจริต โรคเรื้อน โรคติดต่อ และความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งปวง"

ดุอาอฺให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

คําอ่าน : "บิสมิลลาฮิลละซี ลายะดุรรุ มะอัสมิฮี ชัยอุน ฟิลอัรดิ วะลาฟิสสะมาอิ วะฮุวัสสะมีอุลอะลีม”

ความหมาย : "ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าและแผ่นดินจะทําอันตรายใดๆ ในขณะที่มีการกล่าวถึงพระนามของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง”

อัพเดทล่าสุด