• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ซีนา(ละเมิดประเวณี) มีขีดกั้นตรงไหน?