ถือศีลอดแต่ไม่ ละหมาด มีค่าเท่ากับศูนย์


ถือศีลอดแต่ไม่ ละหมาด มีค่าเท่ากับศูนย์

คำถาม: ฉันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ฉันไม่ได้ละหมาด การถือศีลอดของฉันนั้นจะเป็นที่ยอมรับ (ณ ที่อัลลอฮฺ) หรือไม่?

อัลบุคอรียฺ รายงานว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า

“ผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดอัศรี การงานทั้งหลายของเขาย่อมสูญเปล่า” (อัลบุคอรียฺ 553)

ความหมายของถ้อยคำที่ว่า “การงานทั้งหลายของเขาย่อมสูญเปล่า” หมายความว่า “การงาน การกระทำความดีงามทั้งหลายของเขากลายเป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้ และมันจะไม่ก่อผลประโยชน์ใดๆ แก่เขา”

ถือศีลอดแต่ไม่ ละหมาด มีค่าเท่ากับศูนย์

จากหะดีษบทนี้บ่งบอกว่า ในกรณีที่บุคคลหนึ่ง ไม่ทำการละหมาด อัลลอฮฺจะมิทรงตอบรับการงานใดๆ จากเขา

ดังนั้น ผู้ที่ละทิ้งการละหมาด ย่อมไม่ได้รับผลบุญ หรือการตอบแทนใดๆ จากการงานทั้งหลายของเขา และไม่มีการงานที่ดีใดๆ ของเขาจะไป ณ ที่อัลลอฮฺ

ท่านอิบนุล ก็อยยิม (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กล่าวไว้เกี่ยวกับความหมายของหะดีษบทนี้ว่า

“สิ่งที่ปรากฎในความหมายของหะดีษบทนี้ คือ บรรดาผู้ที่ละทิ้งรละหมาดนั้นมีอยู่สองประเภท”

หนึ่ง : บรรดาผู้ที่ไม่ทำละหมาดเลย ซึ่งทำให้การงานทั้งหมดของเขานั้นเป็นโมฆะ (ใช้ไม่ได้)

สอง : บรรดาผู้ที่ไม่ทำละหมาดบางวัน ซึ่งทำให้การงานของเขาในวันนั้นเป็นโมฆะ (ใช้ไม่ได้)

ดังนั้น “การสูญเสียการงานที่ดีทั้งหมด” จะประสบต่อบรรดาผู้ที่ไม่ทำการละหมาดเลย และ “การสูญเสียการงานบางอย่าง” จะประสบต่อบรรดาผู้ที่ละทิ้งละหมาดบางช่วงเวลา” (จากกิตาบ อัล ศอลาฮฺ หน้า 65)

ที่มา: มัสยิดบายานุดดีน

อัพเดทล่าสุด