วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว อ่านอะไรบ้าง


วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว อ่านอะไรบ้าง

การละหมาดตะรอเวียะห์ที่บ้านคนเดียว สามารถละหมาดได้  เพราะการละหมาดตะรอเวียะห์ไม่ได้กำหนดว่า ต้องเป็นละหมาดญะมาอะห์ (การละหมาดเป็นหมู่คณะที่มัสยิด) แต่ถาหากเรามีความสามารถไปละหมาดที่มัสยิดย่อมเป็นการดี (อ่านเพิ่ม: ละหมาดตะรอเวี๊ยะฮฺที่บ้านคนเดียวได้ไหม?)

วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว อ่านอะไรบ้าง

  • วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว 

เหมือนกับวิธีละหมาดสุนัตทั่วไป คือ ละหมาด ครั้งละ 2 ร็อกอะฮฺ   **

เหนียต(นึกในใจ)ก่อนละหมาด : "ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตะรอเวียะห์ สองรากาอัต เพื่ออัลเลาะห์ตาอาลา" 

ส่วนละหมาดสุนัตวิเตรก็คล้ายกัน

"ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตวิเตร  สองรากาอัต เพื่ออัลเลาะห์ตาอาลา"

  • กรณีละหมาดตะรอเวียะห์แบบญะมาอะห์

"ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตะรอเวียะห์ สองรากาอัต ตามอีหม่าม เพื่ออัลเลาะห์ตาอาลา" 

ส่วนละหมาดสุนัตวิเตรก็คล้ายกัน

"ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตวิเตร ตามอีหม่าม สองรากาอัตเพื่ออัลเลาะห์ตาอาลา"

การละหมาดตะรอเวียะห์ตามรูปแบบท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทีละ 2 ร็อกอะฮฺ 

วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว อ่านอะไรบ้าง ไม่มีซูเราะห์ตายตัวเราจะอ่านซูเราะห์ใดก็ได้ 

ละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว หรือ ญะมาอะห์ จำนวนร็อกอะฮฺ  ซึ่งในบ้านเราบางทีก็ละหมาด 20 ร็อกอะฮฺ  บางที่ก็ละหมาด 8 ร็อกอะฮฺ  และวิตริอีก 3 ร็อกอะฮฺ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะละหมาด 8 หรือ 20 ร็อกอะฮฺ  ความดีงามของการละหมาดตะรอเวียะห์มันอยูที่หัวใจของความศรัทธาต่อสัญญาของอัลลอฮฺและมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺตาอาลาและไม่ว่าจะละหมาดกี่รอกะอัตต่างฝ่ายก็ถือว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺตาอาลา

มีอัลหะดิษได้ระบุถึง ความดีงามของการละหมาดตะรอเวียะห์ ในแง่ของการละหมาดที่มีความศรัทธาเชื่อในสัญญาของอัลลอฮฺและมีความบริสุทธิ์ใจ อัลลอฮฺก็จะให้อภัยบาปแก่เขาที่ผ่านพ้นมาแล้ว

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ (ร.ฎ.) ความว่า ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า "ผู้ใดที่ดำรง(ละหมาด)ในเดือนรอมฎอนโดยมีความศรัทธา(ต่อสัญญาของอัลลอฮฺ) และมีความบริสุทธิ์ใจ(หรือแสวงหาการตอบแทนจากอัลลอฮฺ) เขาก็จะถูกอภัยโทษให้จากบาปที่ล่วงผ่านมาแล้ว" (บุคอรีและมุสลิม)

วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว อ่านอะไรบ้าง

ดังนั้น การละหมาดตะรอเวียะห์ตามรูปแบบท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทีละ 2 ร็อกอะฮฺ

ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"ละหมาดในยามค่ำคืน ทีละสองร็อกอะฮฺ ทีละสองร็อกอะฮฺ" (บันทึกโดยอิมามมุสลิม หะดาเลขที่ 1785)

และสำหรับการละหมาดตะรอเวียะห์ 8 ร็อกอะฮฺ ก็มีรูปแบบจากท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดาศอหาบะฮฺ ถึงแม้จะไม่พบหรือปฏิบัติกันมาของบรรพบุรุษของมุสลิมบางคนก็ตาม 

รายงานจากท่านญาบิรฺ บุตรของอับดุลลอฮฺ ร่อฎียัลลออุอันฮุ เล่าว่า :

“ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดพร้อมกับพวกเราในเดือนรอมาฎอน จำนวน 8 ร็อกอะฮฺ และละหมาดวิตรฺ และเมื่อพวกเราออกมารวมตัวกันที่มัสยิดโดยหวังว่าท่านรสูลจะออกมาละหมาด (พร้อมกับพวกเราเหมือนทุกคืน) แต่ท่านรสูลไม่ออกมายังพวกเราจนกระทั้งพวกเราคอยถึงเช้า

วิธีละหมาดตะรอเวียะห์คนเดียว อ่านอะไรบ้าง

จากนั้นท่านรสูลก็เข้ามายังพวกเรา พวกเราถามว่า โอ้ท่านรสูลของอัลลอฮฺพวกเราออกมารวมตัวกันที่มัสยิดเมื่อคืนนี้ พวกเราหวังว่าท่านรสูลจะออกมาละหมาดพร้อมกับพวกเรา ท่านรสูลกล่าวตอบว่า ; แท้จริงฉันกลัวว่า (การละหมาดตะรอเวียะห์)จะถูกกำหนดเป็นฟัรฎูเหนือพวกท่าน” (บันทึกหะดิษโดยอิบนุ นัศร์ เฏาะบะรอนีย์ สายรายงานหะดิษหะซัน)

รายงานจากท่านสาอิบ บุตรของยะซีด ร่อฎียัลลออุอันฮุ เล่าว่า :

“ท่านอุมัร บุตร ค็อฏฏ็อบสั่งให้ท่านอุบัย์ บุตรของกะอฺบ์ และท่านตะมีม อัดดารีย์ เป็นอิมามนำละหมาดผู้คนทั้งหลาย จำนวน 11 ร็อกอะฮฺ (ตะรอเวียะห์ 8 ร็อกอะฮฺ และวิตรฺ 3 ร็อกอะฮฺ) ท่านสาอิบกล่าวว่า อิมามอ่านในละหมาดยาวประมาณร้อยกว่าอายะฮฺ จนกระทั้งทำให้พวกเราต้องยันด้วยไม้เท้าอันเนื่องจากความนานของละหมาด (ตะรอเวียะห์) และพวกเราละหมาดเสร็จก็ใกล้ถึงเวลาละหมาดศุบฮฺ” (บันทึกหะดิษโดยอิมามมาลิก หะดิษเลขที่ 249 และอิมามบัยหะกีย์ หะดิษเลขที่ 4721)

และสำหรับการละหมาดตะรอเวียะห์ แต่ร็อกอะฮฺนานนั้น ก็มีรูปจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดาศอหาบะฮฺเช่นเดียวกัน

ท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวว่า : แท้จริงท่านรสูลุลลอฮไม่เคยเพิ่มละหมาดการละหมาดในเดือนรอมาฎอนและนอกเหนือจากรรอมฎอนมากกว่า 11 ร็อกอะฮฺ โดยท่านรสูลละหมาด 4 ร็อกอะฮฺ ท่านอย่าถามถึงความสวยงามและความยาวนานของการละหมาดนั้นเลย จากนั้นท่านรสูลก็ละหมาดอีก 4 ร็อกอะฮฺ ซึ่งท่านอย่าได้ถามถึงความสวยงามและความยาวนานของการละหมาดนั้น จากนั้นท่านรสูลก็ได้ละหมาดอีก 3 ร็อกอะฮฺ” (บันทึกหะดิษโดยอิมามบุคอรีย์ เลขที่ 1079 อิมามมุสลิม เลขที่ 1220)

ท่านสาอิบกล่าวว่า “อิมามอ่านในละหมาดยาวประมาณร้อยกว่าอายะฮฺ จนกระทั้งทำให้พวกเราต้องยันด้วยไม้เท้าอันเนื่องจากความนานของละหมาด (ตะรอเวียะห์) และพวกเราละหมาดเสร็จก็ใกล้ถึงเวลาละหมาดศุบฮฺ” (บันทึกหะดิษโดยอิมามมาลิก หะดิษเลขที่ 249 และอิมามบัยหะกีย์ หะดิษเลขที่ 4721)

รายงานจากท่านญาบิรฺ ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า :

“มีผู้ถามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ว่าละหมาด(สุนัต) ประเภทไหนประเสริฐที่สุด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ตอบว่า : คือละหมาดที่ยืนนานๆ” (บันทึกโดยอิมามอัตติรมีซีย์ เลขที่ 388)

“ฉันได้ออกเดินไปคืนหนึ่งในเดือนรอมฎอนกับอุมัรอิบนุลค๊อฎฎ๊อบ ยังมัสยิดอันนะบะวีย์ ก็เห็นมหาชนยืนละหมาดแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ บ้างก็ยืนละหมาดคนเดียว บ้างก็ยืนละหมาดเป็นญะมาอะฮฺ อุมัรจึงกล่าวขึ้นว่า แท้จริงฉันเห็นว่าหากฉันจะรวมเขาเหล่านั้นให้ยืนละหมาดกับอิหม่ามคนเดียวก็จะเป็นการดียิ่ง แล้วอุมัรก็ได้ตัดสินใจรวมพวกเขาเหล่านั้นให้ยืนละหมาดตามอุบั๊ย อิบนฺกะอฺบ ต่อมาฉันได้ออกไปกับอุมัรในคืนต่อ ๆ มา และได้เห็นผู้คนยืนละหมาดตามอิหม่ามคนเดียว อุมัรได้กล่าวชื่นชมขึ้นว่านี่มันเป็นเหตุการใหม่ที่ดียิ่ง การละหมาดในเวลาดึกซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนดีกว่าการละหมาดในเวลาหัวค่ำ”

(บันทึกโดย : อัลบุคอรีย์)

อัพเดทล่าสุด