เทคนิคพิชิตใจภรรยา : แต่งตัวดีๆ ให้ภรรยาดู (อิสลาม)


แต่งตัวให้ดูดีเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าภรรยา แต่งตัวเพื่อภรรยาเหมือนกับที่ภรรยาแต่งตัวเพื่อท่าน....


เทคนิคพิชิตใจภรรยา : แต่งตัวดีๆ ให้ภรรยาดู (อิสลาม)

แต่งตัวให้ดูดีเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าภรรยา แต่งตัวเพื่อภรรยาเหมือนกับที่ภรรยาแต่งตัวเพื่อท่าน

อัลลอฮ์ ตะอาลา กล่าวว่า :

ความว่า : “และพวกเธอนั้นจะได้รับ เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเธอ” (ซูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ อายะฮ์ที่ 228)

อิบนุอับบาส เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า : ฉันจะแต่งตัวเองให้ดูดีสำหรับภรรยาเหมือนที่ฉันปรารถนาให้เธอแต่งตัวดีสำหรับฉัน

มีคำกล่าวของคนยุคก่อนว่า จงแต่งกายให้ดี และทำความสะอาด เพราะพวกบนีอิสรออีลนั้นไม่ชอบทำเช่นนั้น เป็นเหตุให้ภรรยาของพวกเขาต้องไปผิดประเวณี

สามีคนหนึ่งเข้าไปหาอมีรุลอ์มุมินีน อุมัร อิบนุลค็อฏฏอบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ ในสภาพที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงและมอมแมม เขาเข้าไปพร้อมกับภรรยาโดยเธอได้กล่าวว่า : "ไม่ทั้งฉันและเขานี้” อุมัร เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ รู้ทันทีว่าภรรยานั้นรังเกียจสามี อุมัรจึงส่งคนไปหวีผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ชายคนนั้น ครั้นเมื่อภรรยาของเขาได้เห็นจึงพอใจ

อุมัร อิบนุลค็อฏฏอบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า : พวกท่านอย่าบังคับลูกสาวตนเองให้แต่งงานกับชายที่น่าเกลียด เพราะพวกเธอก็ชอบเช่นที่พวกท่านชอบ

วันหนึ่งขณะที่มะอน์ อิบนุซาอิดะฮ์ นั่งอยู่ได้มีหญิงสาวสวยมาหาท่าน นางกล่าวว่า ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือท่าน คุณอาได้ให้ฉันแต่งงานกับคนที่ไม่คู่ควรกับฉัน

มะอน์ อิบนุซาอิดะฮ์ กล่าวว่า : ให้นำสามีของเธอเข้ามา ชายผู้มีลักษณะน่าเกลียดยิ่งถูกนำเข้ามา มะอน์จึงถามว่า : เธอเป็นอะไรกับท่าน?

เขาตอบว่า : ภรรยา

มะอน์ จึงกล่าวว่า : ปล่อยเธอไปเถิด เขาจึงหย่าเธอ

ชายคนหนึ่งได้แต่งงาน ปู่ผู้มีความคิดเฉียบแหลมของเขาจึงกล่าวกับเขาว่า : เจ้าจงใส่น้ำหอมให้ดี เพราะเมื่อผู้หญิงได้กลิ่นน้ำหอม เธอจะนึกถึงช่วงแต่งงานใหม่ๆ

หญิงคนหนึ่งกล่าวชมสามีตนเองว่า : สามีของฉันนั่งอยู่กับฉันที่บ้านด้วยการแต่งกายที่ดีที่สุดเหมือนกับเพิ่งแต่งงานวันแรก

หนังสือ ศีลปะการใช้ชีวิตคู่ รวมเทคนิคพิชิตใจคู่ครองตามครรลองอิสลาม

โดย: มุฮัมมักศิดดีก อัลมินชาวีย์

เรียบเรียงโดย: นาอีม วงศ์เสงี่ยม

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/22268

อัพเดทล่าสุด