กล่าว 15 วินาที คำวิงวอนและการละหมาดจะถูกตอบรับ


กล่าว 15 วินาที คำวิงวอนและการละหมาดจะถูกตอบรับ

ผู้ใดที่รู้สึกตัวตื่นในตอนกลางคืน แล้วกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ ดังต่อไปนี้ :

لا إله إلا الله وده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قة إلا بالله

คําอ่าน:  “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะฮ์ดะฮู ลาชะรีกะละฮู ، ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ วะฮุวะ อะลากุลลิ ชัยอินก่อดีร ، อัลฮัมดุลิลลาฮิ วะซุบฮานัลลอฮิ วะลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วัลลอฮุ อักบัร วะลาเฮาล่า วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮิ”

ความว่า: “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีหุ้นส่วนใดๆสําหรับพระองค์ กรรมสิทธิ์และมวลการสรรเสริญนั้นเป็นของพระองค์ และพระองค์นั้นทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่งมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่ที่สุด และไม่มีพลังและอํานาจใดๆ ยกเว้น ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้น”

หลักฐาน ท่านร่อซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า : “ผู้ใดรู้สึกตัวในเวลากลางคืนแล้วกล่าวถ้อยคําดังกล่าวนี้ แล้วต่อมาเขาก็กล่าวว่า “ข้าแต่อัลลอฮ์ ขอพระองค์ ทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์” หรือขอดุอาอ์อื่น เขาก็จะถูกตอบรับ แล้วหากว่าเขาลุกออกไปอาบน้ำละหมาด แล้วละหมาด การละหมาดของเขาก็จะถูกตอบรับเช่นกัน” (บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์)

กล่าว 15 วินาที คำวิงวอนและการละหมาดจะถูกตอบรับ

จากฮะดีสนี้ชี้ให้เห็นว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงต้องการให้บ่าวของพระองค์ไม่หลงลืมพระเจ้าของเขาในขณะที่เขาตื่น แม้ชั่วพริบตาเดียว ถึงแม้นว่าเราจะอยู่บนที่นอน ไม่ว่าจะในกลางวันหรือกลางคืน ทุกๆครั้งที่เราตื่นนอน รู้สึกตัวหรือพลิกตัว แม้จะเป็นชั่วครู่เดียวก็ตาม เราก็ควรที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่หลงลืมหรือละเลยต่อการรำลึกถึงพระองค์โดยเด็ดขาด ดังดำรัสของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ตรัสแก่นบีของพระองค์ไว้ว่า :

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

“และจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ที่เผลอเรอ”  (ซูเราะห์อัลอะรอฟ : 205)

เมื่อท่านรอซูล (ซ.ล.) ผู้เป็นที่หนึ่งในการกล่าวรำลึก ถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ยังถูกบัญชาใช้เช่นนี้ แล้วพวกเราล่ะ ท่านจะคิดว่ายังไง?

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า : “ท่านร่อซูล (ซ.ล.) จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในทุกๆขณะของท่าน”  (บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์)

ด้วยเหตุนี้เอง ท่านรอซูล (ซ.ล.) จึงส่งเสริมให้พวกเรารำลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และขออภัยโทษต่อพระองค์ใน ช่วงต่างๆที่เราอยู่บนที่นอน ไม่ว่าในขณะรู้สึกตัว พลิกตัว หรือตื่นขึ้น ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน

ดังนั้น ผู้ที่เป็นมุสลิม จงเป็นผู้หนึ่งที่รำลึกถึง อัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเป็นผู้ที่ขออภัยโทษต่อพระองค์ในช่วงใกล้รุ่งด้วยเถิด

จากหนังสือ เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา / สายสัมพันธ์

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23202

อัพเดทล่าสุด