• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เพียงละหมาด 2 ร็อกอะฮ์ แลกกับสวรรค์