อ่านหลังละหมาดซุบฮิ ได้ถึงหมื่นผลบุญ เพียง 10 วินาที


66,801 ผู้ชม

ผู้ใดได้อ่านหลังจากละหมาดซุบฮิเพียงครั้งเดียว อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงบันทึกให้แก่เขาถึง 4 หมื่นผลบุญ...


อ่านหลังละหมาดซุบฮิ ได้ถึงหมื่นผลบุญ เพียง10 วินาที

หมื่นผลบุญ ภายใน 10 วินาที

เราสามารถที่จะอ่านคำกล่าว ต่อไปนี้ได้ ภายใน 10 วินาที ผู้ใดได้อ่านหลังจากละหมาดซุบฮิเพียงครั้งเดียว อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงบันทึกให้แก่เขาถึง 4 หมื่นผลบุญ

หลักฐาน ท่านตะมีม อัดดารีย์ ได้รายงานว่า ท่านรอซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า : “หลังละหมาดซุบฮิ ผู้ใดที่อ่าน

อ่านหลังละหมาดซุบฮิ ได้ถึงหมื่นผลบุญ เพียง 10 วินาที

คําอ่าน : “อัซฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิ้ลลั้ลลอฮุ วะฮ์ดะฮู ลาชะรีกะละฮ์ ละฮุ่ลมุ้ลกุ อิลาฮัน วาฮิดัน ศ่อมะดัน ลัม ยัตตะคิซ ซอฮิบะตัน วะลา วะละดัน วะล้ม ยะกุน ละฮู กุฟุวัน อะฮัด”

ความว่า : “ข้าพระองค์ขอปฏิญญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆสําหรับพระองค์ กรรมสิทธิ์ทั้งหมดนั้นล้วน เป็นของพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว พระผู้เป็นที่พึ่ง ซึ่งพระองค์ไม่มีคู่ครองและไม่มีบุตร และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์”  อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงบันทึกผลบุญให้แก่เขาถึง 4 หมื่นผลบุญ” บันทึกโดย อิบนุซุนนีย์

จากฮะดีสของท่านรอซูล (ซ.ล) นี้เอง เราจึงสามารถ คํานวณได้ดังนี้

ภายใน 10 วินาที ใน 1 วัน ได้ 40,000 ผลบุญ

ใน 1 เดือน มี 30 วัน ได้ 1,2000,000 ผลบุญ

ใน 1 ปี มี 12 เดือน ได้ 14,4000,000 ผลบุญ

ใน 20 ปี จะได้ถึง 288,000,000 ผลบุญ

และ 1 ผลบุญนั้นจะทวีคูณอีก 10 เท่า ตามที่ปรากฏในหลักฐานจากอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮ์ ดังนั้น 288,000,000 ผลบุญจะทวีคูณเป็น 2,880 ล้านผลบุญ

จากหนังสือ เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา / สายสัมพันธ์

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด