ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป


18,680 ผู้ชม

ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป จะทำให้บาปร่วงหล่นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ผลัดใบของมัน....


ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

แท้จริงการกล่าว "ซุบฮานัลลอฮฺ (มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ) , อัลฮัมดุลิลลาฮฺ (มวลการสรรเสริญแด่อัลลอฮฺ) , ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) , อัลลอฮุอักบัร (อัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุด)"

จะทำให้บาปร่วงหล่นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ผลัดใบของมัน

(บันทึกโดยอะหฺมัด -อิบนุเราะญับกล่าวว่าสายรายงานเศาะฮีหฺ)

......................

มีหะดีษยืนยันถึงผลบุญและความประเสริฐของการซิกรุลลอฮฺ

1. เป็นขุมคลังหนึ่งในสวนสวรรค์

“มีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ฉันว่า

ท่านจงกล่าวคำว่า “ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ” ให้มากๆ เพราะคำนี้เป็นขุมคลังหนึ่งในบรรดาขุมคลังของสวรรค์”  (บันทึกโดย อิมาม อัตติรมิซีย์)

“ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ”

“ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดาลให้ได้รับความดี และไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดาลให้ได้รับความชั่ว นอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮฺเท่านั้น”

2. เป็นการบริจาคทานด้วยคำพูด

“มีรายงานจาก อบีซัรริน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ทุกๆ ข้อต่อในร่างกายของบุคคลหนึ่งนั้น เป็นการบริจาคทาน

การกล่าว “ซุบฮานัลลอฮฺ” เป็นซอดะเกาะฮฺ

การกล่าว “อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ” เป็นซอดะเกาะฮฺ

การกล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” เป็นซอดะเกาะฮฺ

การกล่าว “อัลลอฮุ อักบัร” เป็นซอดาเกาะฮฺ

การใช้กันให้ทำความดีเป็นซอดาเกาะฮฺ

การห้ามปรามกันไม่ให้ทำความชั่ว เป็นซอดาะเกาะฮฺ

และจะได้รับผลตอบแทน เทียบเท่ากับการกล่าคำเหล่านี้ ด้วยการละหมาดสองร็อกอะฮฺของเวลาสาย (ละหมาดฎุฮา)”  (บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป

 3. จะได้รับสิทธิ์ในความพอพระทัยของอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ

มีรายงานจากอบีซัลลาม คนรับใช้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แจ้งว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ผู้ใดกล่าวว่า

“ฉันยอมรับนับถืออัลลอฮฺเป็นพระเจ้า อิสลามเป็นศาสนา และท่านมุฮัมมัดเป็นนบี”

ในตอนเย็นและตอนเช้า สามครั้ง เป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺที่จะทำให้เขาพึงพอใจในวันกิยามะฮฺ

4. อัลลอฮฺจะตอบรับคำวิงวอนของเขา หากเขาอาบน้ำละหมาดและไปละหมาด การละหมาดของเขาก็ได้รับการตอบรับ

มีรายงานจากท่านอุบาดะฮฺ บิน อัซซอมิต ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ผู้ใดตกใจตื่นขึ้นในเวลากลางคืน แล้วเขากล่าว

“ไม่มีพระเจ้าอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์ อำนาจทั้งหลายและการสรรเสริญทั้งมวล ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง การสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์แด่เอกองค์อัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอย่างแท้จริง นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น อัลลอฮฺ ผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดาลให้ได้รับความดี และไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดาลให้ได้รับความชั่ว นอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮฺเท่านั้น”

5. จะได้รับการปกป้องจากภยันตรายทั้งปวงและภัยพิบัติจะไม่ประสบแก่เขาอย่างกะทันหัน

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ผู้ใดกล่าว

“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและท้องฟ้านี้จะทำอันตรายใดๆ ได้เลยขณะกล่าวพระนามของพระองค์ พระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้”ให้กล่าวสามครั้ง ภัยพิบัติอย่างกะทันหันจะไม่เกิดขึ้นแก่เขาจนกระทั่งเช้า และผู้ใดที่กล่าวคำนี้ในตอนเช้า สามครั้ง ภัยพิบัติอย่างกะทันหัน ก็จะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งตอนเย็นเช่นกัน

(บันทึกโดย อบูดาวูด อัตติรมิซีย์ และอิบนุ มาญะฮฺ)

 6. ท่านร่อซูลรักยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกดุนยานี้

 มีรายงานจากอบีซอและฮฺ จากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

"การที่ฉันกล่าวคำ ซุบฮานัลลอฮฺ วัลฮัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบัร นี้นับเป็นที่รักแก่ฉันยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกดุนยานี้เสียอีก” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

 7. ความดีจะถูกบันทึกให้ ความชั่วจะถูกลบล้าง

“มีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ 100 ครั้ง เท่ากับเขาปล่อยทาสให้เป็นอิสระ 10 คน และความดีถูกบันทึกให้แก่เขา 100 ความดี และความชั่วจะถูกลบล้างให้เขา 100 ความชั่ว และจะเป็นเกราะคุ้มกันชัยฎอนให้เขาตลอดทั้งวัน และจะไม่มีใครได้รับผลบุญมากกว่าเขาอีกแล้ว นอกจากผู้ที่ทำมากกว่าเขาเท่านั้น”

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมาม มุสลิม)

ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป

8. ให้มีทางออกเมื่อเกิดสภาวะคับขัน

มีรายงานจากท่าน ซะอฺด์ เล่าว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ดุอาอฺที่ท่านนบียูนุส อะลัยฮิสลาม ขอขณะที่อยู่ในท้องปลา นั่นคือ

“ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงนอกจากพระองค์ท่าน มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ แท้ที่จริงข้าพระองค์นี้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้อธรรมต่อตัวเอง”

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวต่อไปว่า

“ไม่มีมุสลิมคนใดที่ขอดุอาอฺดังกล่าวนี้ นอกเสียจากว่าอัลลอฮฺ จะทรงตอบรับคำวิงวอนของเขา” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

9. อ่านอายะฮฺกุรซีย์หลังละหมาดฟัรฎูจะขับไล่ชัยฏอนและจะได้เข้าสวรรค์

“มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า “ชัยฏอนได้พูดกับฉันว่า เมื่อท่านจะล้มตัวลงนอน ก็จงอ่านอายะฮฺกุรซีย์ อัลลอฮฺจะให้มีผู้คุ้มครองดูแลรักษาท่าน (มลาอิกะฮฺ) และชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้ท่านจนกระทั่งเช้า

ท่านนบีจึงพูดขึ้นว่า เขาพูดจริงกับท่านทั้งๆ ที่เขาเป็นคนโกหก เขานั่นคือ ชัยฏอน” (บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์)

“มีรายงานจากท่านอุมามะฮฺ ผู้ใดอ่านอายะฮฺกุรซีย์ หลังละหมาดฟัรฎู ก็ไม่มีอะไรจะมาห้ามเขา มิให้เข้าสวรรค์ได้นอกจากความตายเท่านั้น”

(บันทึกโดย อันนะซาอีย์ และอิบนุฮิบบาน)

ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป

10. อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน

มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

“ท่านทั้งหลาย อย่าทำบ้านของท่านให้เป็นหลุมฝังศพ แท้จริง ชัยฏอนนั้นจะหนีออกห่างจากบ้านที่มีเสียงอ่านซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ”  (บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

มีรายงานจากอบีมัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่อ่านสองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺในเวลากลางคืนก็เป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเขาที่จะพ้นภัยอันตราย”

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์)

11. อ่านสิบอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลกะฮฺฟิ จะได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากดัจญาล

มีรายงานของอบี อัดดัรด๊าอฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

“ผู้ใดที่อ่านสิบอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟิ เขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากการก่อกวนของดัจญาล” (บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด)

12. อ่านซูเราะฮฺ อาละอิมรอน

 “มีรายงานจากท่านอบี อุมามะฮฺ อัลบาฮิลีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

ท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเถิด เพราะว่าอัลกุรอานนั้นจะมาเป็น ผู้ขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อ่านอัลกุรอาน

ท่านทั้งหลายจงอ่าน ดวงดาราอันมีรัศมีเจิดจ้าทั้งสอง คือ ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะอฺ และซูเราะฮฺอาละอิมรอน เพราะทั้งสองซูเราะฮฺนี้จะมาในวันกิยามะฮฺ เสมือนดัง ก้อนเมฆ หรือร่มเงา หรือเสมือนกับฝูงนกที่กางปีกที่ให้ความร่มเงาให้ความเย็นสบายจากความร้อนของ วันกิยามะฮฺ ทั้งสองซูเราะฮฺจะมาเป็นพยานยืนยันให้กับผู้ที่อ่านมัน

ท่านทั้งหลายจงอ่านซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺเถิด ผู้ใดที่อ่านซูเราะฮฺนี้ ก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับเขาและบรรดานักไสยศาสตร์ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เมื่อเขาอ่านซูเราะฮฺนี้”

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

13. ทำให้จิตใจมีความหวาดกลัว

“ท่านอบูบักร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ฉันแก่ชราแล้ว (ผมหงอก)

ท่านร่อซูลกล่าวว่า ซูเราะฮฺฮู๊ด อัลวากิอะฮฺ วัลมุรซะล๊าต อัมมะยะตะซาอะลูน และซูเราะฮฺอิซัชชัมซุกูวิร็อต ซูเราะฮฺเหล่านี้ทำให้ฉันแก่ชรา (ผมหงอก) เช่นกัน (อันเนื่องมาจากความหมายที่น่าสะพรึงกลัวในซูเราะฮฺต่างๆ นี้)”  (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

 14. ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ส่งเสริมให้อ่านก่อนนอน

“ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เล่าว่า ท่านร่อซูลจะไม่นอน จนกว่าจะอ่านซูเราะฮฺอัซซุมัร และซูเราะฮฺบะนีอิสรออีล (ซูเราะฮฺอิสรออฺ)” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

 15. ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ส่งเสริมให้อ่านก่อนนอน

“จากท่านอิรบ๊าฎ อิบนิ ซาริยะฮฺ ท่านร่อซูล จะไม่นอนจนกว่าจะอ่าน อัลมุซับบะฮาต ซึ่งในซูเราะฮฺเหล่านี้ มีอายะฮฺหนึ่งที่ดีกว่าหนึ่งพันอายะฮฺ)” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

อัลมุซับบะฮาต หมายถึง ซูเราะฮฺที่เริ่มต้นด้วยซับบะฮะ หรือยุซับบิฮุ นั่นก็คือ ซูเราะฮฺ อัลอิสร๊ออฺ อัลฮะดีด อัลฮัชรฺ อัศศ็อฟ อัลญุมุอะฮฺ อัตตะฆอบุน และอัลอะอฺลา

16. อ่านซูเราะฮฺ อัลมุลก์ จะขอความช่วยเหลือให้กับเขา จนกระทั่งได้รับการให้อภัย

มีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า เป็นซูเราะฮฺหนึ่งในอัลกุรอาน มีสามสิบอายะฮฺ ซึ่งจะมาขอชะฟาอะฮฺให้กับผู้อ่านจนได้รับการอภัยโทษ นั่นก็คือ ซูเราะฮฺ “ตะบาร่อกัลป์ละซีย์ บิยะดิฮิลมุลกุ” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

มีรายงานจากท่านญาบิร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะไม่นอนจนกว่าท่านจะอ่าน “อลีฟ ลาม มีม ตันซีลุล” ซูเราะฮฺ อัซซะญะดะฮฺ และซูเราะฮฺ ตะบาร่อกัลป์ละซีย์ บิยะดิฮิลมุลกุ”  (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

17. อ่านซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน จะได้รับความบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ

มีรายงานจากฟัรวะฮฺ บุตร เนาฟัล ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า เขาได้มาหาท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พลางกล่าวว่า ท่านร่อซูล ได้โปรดสอนฉันสักสิ่งหนึ่งเมื่อฉัน จะล้มตัวลงนอน

ท่านร่อซูล กล่าวว่า ท่านจงอ่าน “กุลยา อัยยุฮัล กาฟิรูน” เพราะซูเราะฮฺนี้ให้ความบริสุทธิ์จากการตั้งภาคี”  (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ท่านจงอ่าน “กุล ยาอัยยุฮัล กาฟิรูน เพราะเทียบเท่าหนึ่งในสี่ของอัลกุรอาน”

 18. อ่านซูเราะฮฺ อัลอิคลาศ และอัลมุเอาว์วะซะตัยนี่ ป้องกันเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกชนิด และพ้นจากความชั่วร้ายทุกชนิด และพ้นจากความชั่วร้ายทั้งจากญินและมนุษย์

“กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด และมุเอาว์วะซะตัยนี่ ในตอนเย็นและในตอนเช้า สามครั้งนั้น เป็นการคุ้มครองที่เพียงพอแล้วให้พ้นจากทุกๆ สิ่ง”

ที่กล่าวมานี้ เป็นบทอัซซิกรฺที่มีหลักฐานการกระทำซึ่งได้มาจากท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่บรรดานักมุฮัดดิซีนได้พยายามตรวจสอบสายรายงานและตัวบทอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ฮะดิษที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดตามที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้เป็นฮะดิษที่ซอเฮียะฮฺเชื่อถือได้ และยังมีการซิกรุลลอฮฺอีกหลายบทที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ส่งเสริมให้อ่านอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงคำวิงวอนขอพรในวาระต่างๆ และที่เป็นกิจวัตรประจำวันของมุสลิม ซึ่งท่านร่อซูลไม่ได้บอกถึงผลบุญที่จะได้รับ

เราในฐานะมุสลิมจึงสมควรกล่าวซิกรุลลอฮฺ อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สุดแท้แต่ความกรุณาเมตตาของพระองค์จะทรงตอบแทนให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ แต่ทั้งนี้ การทำอิบาดะฮฺของปวงบ่าวจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺเป็นสำคัญ

ทุกๆ ครั้งที่เรากล่าวซิกรุลลอฮฺ จะเป็นการอ่านอัลกุรอานก็คือการกล่าวดุอาอฺก็ดี การขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนมารร้าย เราจะต้องไม่กระทำไปจากความเคยชินเป็นนิสัยที่จะกล่าวซิกรุลลอฮฺในตอนเช้าหรือในตอนเย็น หรือในทุกวาระและโอกาส หากแต่ว่า เราจะต้องศรัทธามั่นอย่างแน่วแน่ในหัวใจ อัลลอฮฺคงอยู่กับเราตลอดเวลา เราจะไม่ถูกทอดทิ้งให้เดียวดายเพียงลำพัง ทรงรู้เห็นการกระทำของเรา รู้ถึงเจตนาของเรา ทรงสร้างพลังในใจของเรา พระองค์จะให้ความคุ้มครองปกป้องเรา ทรงช่วยเหลือเรา ทรงให้อภัยในความผิดของปวงบ่าวอยู่เสมอ หัวใจของเราก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความผาสุก มีความอิ่มเอิบ มีความอุ่นใจ มีความสงบ สุขใจ

เรายังคงได้ยิน ได้ฟังฮะดิษที่ส่งเสริมให้อ่านซูเราะฮฺนั้น อ่านซูเราะฮฺนี้เป็นการเฉพาะอยู่เป็นเนืองๆ ว่าจะได้รับผลบุญ ตอบแทนเท่านั้น เท่านี้ แต่นักวิชาฮะดิษ (มุฮัดดิซีน) ได้พยายามตรวจสอบสายรายงานฮะดิษ (ซะนัด – อะซานีด) และตัวบทฮะดิษ (มะตัน) อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดของฮะดิษ ในการนำมาใช้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป แม้ผู้คน ตลอดจนบุคคลทั่วๆ ไปในสังคมยังคงนิยมชมชอบที่จะนำมายึดถือปฏิบัติอยู่เป็นส่วนมากก็ตาม

ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป

ดังตัวอย่างฮะดิษที่กล่าวถีง ภาคผลของการอ่านซูเราะฮฺต่างๆ ดังต่อไปนี้

ซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺ

- เป็นยารักษาได้ทุกโรค (ฎออีฟ-อัลญามิอุซซอฆีร 3951)

- เป็นหนึ่งในสามของอัลกุรอาน (ฎออีฟ-อัลญามิอุซซอฆีร 3949)

- เป็นยารักษาโรคพิษ (ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฎฎออีฟะฮฺ 3997)

ซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ

- สุดยอดของอัลกุรอาน คือ ซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ ใครที่อ่านซูเราะฮฺนี้ในเวลากลางคืน ชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านสามคืน ใครที่อ่านในเวลากลางวัน ชัยฏอนก็จะไม่เข้าบ้านสามวัน (ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฎฎออีฟะฮฺ)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ มงกุฎจะถูกสวมให้กับเขาในวันกิยามะฮฺ (เมาฎู๊อฺ ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฎฎออีฟะฮฺ 4633)

- อายะฮฺทั้งสองเป็นกุรอาน เป็นผู้ขออภัยโทษให้ เป็นอายะฮฺที่อัลลอฮฺทรงรัก ทั้งสองนั้นอยู่ในช่วงท้ายของซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ (เมาฎู๊อฺ ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฎฎออีฟะฮฺ 154)

ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน

- ใครที่อ่านช่วงท้ายของซูเราะฮฺอาละอิมรอนในเวลากลางคืนเท่ากับว่าเขาละหมาดกิยามุลลัยลิ (ฎออีฟ มิชกาตุลมะซอบีฮฺ 2112)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺนี้ในวันศุกร์ มลาอิกะฮฺจะขอพรให้เขาตลอดทั้งคืน จนกระทั่งอาทิตย์ขึ้น (ฎออีฟ มิชกาตุล มะซอบีฮฺ 2113)

ซูเราะฮฺยาซีน

- แท้จริง อัลลอฮฺได้อ่านซูเราะฮฺฏอฮา และซูเราะฮฺยาซีน ก่อนที่จะสร้างนบีอาดับถึงสองพันปี ครั้นเมื่อ มลาอิกะฮฺ ได้ยินอัลกุรอาน ก็กล่าวว่า ฎูบา ความจำเริญ จงมีแด่ประชาชาติที่กุรอานได้ประทานลงมาให้แก่เขา ฎูบา จงมีแด่ผู้อ่าน ฎูบา จงมีแด่ผู้ท่องจำ (ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฏฏออีฟะฮฺ 1248)

- ใครที่เข้ากุบุ๊รแล้วอ่านซูเราะฮฺยาซีน ในวันกิยามะฮฺเขาจะได้รับการผ่อนปรนความทุกข์ยาก เขาจะได้รับคุณงามความดีเท่ากับจำนวนความดีในซูเราะฮฺนี้ (เมาฎู๊อ ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฏฏออีฟะฮฺ 1246)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺยาซีนเพื่อหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จะทรงยกโทษให้กับเขาในความผิดที่ผ่านมา ดังนั้น จงอ่านให้กับผู้ที่ตายเถิด (ฎออีฟ ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆี๊ร 5785)

- แท้จริง ทุกๆ สิ่งมีหัวใจ หัวใจของอัลกุรอาน คือ ยาซีน ใครที่อ่านซูเราะฮฺยาซีน อัลลอฮฺ จะบันทึกความดีให้เขาเท่ากับการอ่านกรอานสิบจบ (เมาฎู๊อฺ ฎออีฟ อัตตัรฆี๊บ วัตตัรฮีบ 885)

- ใครที่อ่านยาซีนในเวลาเช้า เขาจะได้รับการปลดปล่อยความทุกข์ยาก (ฎออีฟ มิขกาตุล มะซอบี๊ฮฺ 2118)

ซิกรุลลอฮฺลบล้างบาป

ซูเราะฮฺ อัดดุคอน

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺอัดดุคอนในคืนวันศุกร์ เขาจะได้รับการอภัยโทษ (ฎออีฟ ญิดดัน ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดิษ อัฎฎออีฟะฮฺ 4632)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺอัดดุคอนในเวลากลางคืน มลาอิกะฮฺเจ็ดหมื่นท่านจะขออภัยโทษให้จนรุ่งสาง (เมาฎู๊อฺ ฎออีฟ อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ 978)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺอัดดุคอนในเวลาละหมาดกิยามุลลัยลิ มลาอิกะฮฺจะขออภัยโทษให้กับเขาตลอดทั้งคืน (ฎออีฟ อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ 448)

- ใครที่อ่าน ฮามีม อัดดุคอน ในคืนวันศุกร์ หรือวันศุกร์ อัลลอฮฺจะให้บ้านเขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ (ฎออีฟ ญิดดัน อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ 449)

ซูเราะฮฺอัลฮัชร์

- ใครที่อ่าน อะอูซุบิลลา ฮิซซะมีอิลอะลีม มินัชชัยฏอนิรร่อซีม แล้วอ่านสามอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺ อัลฮัชร์ในเวลาเช้า อัลลอฮฺ จะทรงมอบหมายให้บรรดามลาอิกะฮฺเจ็ดหมื่นท่านขอพรให้กับเขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็น และหากเขาเสียชีวิตไปในวันนั้น เขาก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นชะฮีด (ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺจนเสียชีพ) (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฺ 5732)

- ใครที่อ่านช่วงท้ายซูเราะฮฺ อัลฮัชร์ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน แล้วเสียชีวิตลงในวันนั้น เขาจะได้รับสวนสวรรค์อย่างแน่นอน (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฺ 5770)

- พระนามของอัลลอฮฺอันยิ่งใหญ่อยู่ในหกอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอัลฮัชร์ (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฺ 853)

- เมื่อท่านจะนอน ท่านจงอ่านซูเราะฮฺอัลฮัชร์ หากว่าท่านตายไป ท่านก็ตายเป็นชะฮีด (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฺ 307)

ซูเราะฮฺอัรเราะฮฺมาน

- ทุกๆ สิ่งมีเจ้าสาว และเจ้าสาวของอัลกุรอานนั้น คือ ซูเราะฮฺอัรเราะฮฺมาน (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฺ 4729)

ซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ

- ท่านทั้งหลายจงสอนบรรดาสตรีด้วยซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ เพราะซูเราะฮฺนี้เป็นความพอเพียง เป็นความร่ำรวย (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฮฺ 3730)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ และสอนผู้อื่นด้วย เขาจะไม่ถูกบันทึกเป็นคนเผอเรอ เขาและครอบครัวก็ไม่เป็นคนยากจนขัดสน (ซิลซิละฮฺ อัลอะฮาดีษ อัฎฎออีฟะฮฺ 291)

- ใครที่อ่านซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺทุกๆ คืน เขาจะไม่ได้รับความยากจน ขัดสน แร้นแค้นเลย (ฎออีฟ อัลญามิอฺ อัซซอฆีรฺ 5773)

หมายเหตุ ผู้เขียนมิได้มีเจตนาจะคัดค้านการกระทำของผู้ใด หากแต่ว่าการที่เรามุสลิมอ่านกุรอานทั้งหมด 114 ซูเราะฮฺ โดยที่เราจะไม่เน้นซูเราะฮฺหนึ่งซูเราะฮฺใดโดยเฉพาะจะเป็นการดีกว่า เพราะแต่ละซูเราะฮฺในอัลกุรอานนั้น ก็มีความประเสริฐอยู่ในตัวแล้ว เหนือกว่าคำพูดใดๆ ทั้งปวงในโลกดุนยานี้ อัลกุรอาน คือ ดำรัสของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตามที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

“ผู้ใดก็ตามที่อ่านอัลกุรอานเพียงอักษรเดียวก็เท่ากับเขาได้รับคุณงามความดีแล้ว คุณความดีหนึ่งก็เท่ากับ 10 ความดี”  (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

“มุสลิมที่ดีที่สุด ณ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา คือ ผู้ที่ศึกษาอัลกุรอาน และสอนอัลกุรอาน” (บันทึกโดย อบูดาวูด)

ที่มา : Somchart Kaweekate , www.islammore.com ,  อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23311

อัพเดทล่าสุด