ญิน เข้าร่างมนุษย์ และวิธีการรักษา : islamhouses


5,022 ผู้ชม

ญิน สามารถที่จะทำร้ายมนุษย์เพราะความหิวกระหายและอารมณ์โกรธเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งทำกับมนุษย์อีกคนหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วมัน เกิดขึ้นจากความเกลียดและการแก้แค้น...


ญิน เข้าร่างมนุษย์ และวิธีการรักษา

ที่ว่าญินสามารถเข้าไปในร่างกายมนุษย์ ดังที่อิบนุ ตัยมียะฮ เล่าวว่าในหนังสือ มัจญ์มุฮ์ อัล-ฟะตาวา (24 : 276) เป็นที่เห็นพ้องต้องกันของบรรดาอิมามต่างๆ ของประชาคมมุสลิม

อัลลอฮฺ ได้ทรงกล่าวว่า :

ส่วนบรรดาผู้ที่กินดอกเบี้ยจะเป็นเหมือนกับผู้ที่มารร้ายทําให้พวก เขางงงวยและเป็นบ้าโดยการสัมผัสของมัน.. (กุรอาน 2 : 275)

ในหนังสือฮะดีษที่เชื่อถือได้ ท่านนบี ได้กล่าวว่า “ชัยฏอนวิ่งผ่าน ลูกหลานของอาดัมเหมือนกับเลือด”

ญิน สามารถที่จะทำร้ายมนุษย์เพราะความหิวกระหายและอารมณ์โกรธเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งทำกับมนุษย์อีกคนหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วมัน เกิดขึ้นจากความเกลียดและการแก้แค้น ตัวอย่างเช่น ใครคนหนึ่งอาจทำร้ายพวกมันหรือพวกมันคิดว่า คนเจตนาทำร้ายพวกมันถ้าไม่โดยการปัสสาวะใส่มันหรือเทน้ำร้อนราดมันหรือฆ่าพวกมัน

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าญินก็คือ บ่าวของอัลลอฮฺซึ่งอยู่ภายใต้ คำบัญชาของพระองค์และจะต้องแสดงความเคารพสักการะตามหลักชะรีอะฮฺ ถ้าหากมุสลิมคนใดสามารถที่จะพูดกับพวกมันได้เช่นเดียวกับที่มันทำกับ มนุษย์ เขาก็จะต้องทำเช่นนั้น

ในกรณีแรก เมื่อญินทำร้ายมนุษย์เพราะความอยากอาหารและอารมณ์โกรธ พวกมันจะทำโดยการใช้ความรุนแรง ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงห้าม มนุษย์และญิน ถึงแม้การกระทำเช่นนั้นดูเป็นเรื่องสนุก

แต่มันจะสนุกได้อย่างไร ในเมื่อมันเป็นความรุนแรงและความไม่เป็นธรรม บางคนเตือนญินให้นึกถึงเรื่องนี้เนื่องจากพวกมันรู้ว่า นี่เป็นการกระทำที่ต้องห้ามหรือเป็นความรุนแรงและการเป็นศัตรู เขาเตือนพวกมันก็เพื่อที่จะเอาหลักฐานมา ยืนยันต่อพวกมันและเพื่อที่จะให้พวกมันได้รู้ถึงการตัดสินของอัลลอฮฺและ รอซูลุลลอฮฺซึ่งพระองค์ได้ส่งมายังมนุษย์และญิน

ถ้าหากเป็นในกรณีที่สอง นั่นคือเพราะมันถูกมนุษย์ทําให้บาดเจ็บ โดยที่คนทำไม่รู้ตัวว่าได้ทำอะไรไป ญินได้ถูกบอกว่ามนุษย์ไม่รู้ คนที่ไม่ได้ เจตนาสร้างความเดือดร้อนให้ก็ไม่สมควรจะถูกลงโทษ ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในบ้านและในที่ของเขา ญินก็ควรจะรู้ว่าบ้านของมนุษย์เป็นทรัพย์สินของมนุษย์และเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ได้รับอนุญาตในบ้านของเขา และญินไม่อาจที่จะอยู่ในบ้านของมนุษย์ได้และจะได้ไม่ถูกทําร้าย ญินมีสถานที่ของพวกมันเองแยกออกไปจากสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เช่น ตามซากปรักหักพังและพื้นที่โล่ง

อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือมัจญ์มล์ อัล-ฟะตาวา (29:42) ว่า

 “สิ่งที่หมายถึงก็คือ เมื่อญินโจมตีมนุษย์ พวกมันได้ถูกบอกให้รู้ เรื่องการตัดสินของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์และหลักฐานที่ถูกนำมายืนยันต่อมัน และพวกมันได้ถูกบัญชาให้ทำสิ่งที่ถูกต้องและถูกห้ามทำ สิ่งผิดเช่นเดียวกับมนุษย์เพราะอัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า

"เราไม่เคยลงโทษผู้ใดจนกว่าเราได้ส่งรอซูลมา" (กุรอาน 17 : 15) นอกจากนั้นแล้ว อัลลอฮฺก็ทรง กล่าวว่า :

โอ้หมู่ญินและมนุษย์ทั้งหลาย รอซูลของสูเจ้ามิได้มายังสูเจ้า เพื่อบอกเล่าถึงอายะฮฺต่างๆ ของฉันและเตือนสูเจ้าถึงการพบกันในวันนี้ ของสูเจ้ากระนั้นหรือ ? (กุรอาน 6 : 130)

ที่มา:  ญินที่เร้นลับ 

โดย: บรรจง บินกาซัน

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23312

อัพเดทล่าสุด