สัญญาที่อัลลอฮ์จะให้กับผู้ที่รักษาละหมาด 5 เวลา


สัญญาที่อัลลอฮ์จะให้กับผู้ที่รักษาละหมาด 5 เวลา

“จากอบูกอตาดะฮ์ บิน ริบอี้ เล่าว่า ท่านร่อซู้ล (ซ.ล.) กล่าวว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่งตรัสว่า แท้จริงข้าได้ให้ฟัรฏูสำหรับเจ้า ให้ละหมาด 5 เวลาและข้าได้สัญญาด้วยตัวข้าเองว่า ผู้ใดที่ รักษาละหมาดทั้ง 5 เวลา ตามเวลาของมันแล้ว ข้าจะให้เขาเข้าสวรรค์ตามข้อสัญญาของข้า และใครก็ตามที่ไม่รักษามัน ก็ถือว่าไม่อยู่ในสัญญาของข้า ”

ตามธรรดาเรารู้สึกดีใจและปลื้มเมื่อคนที่มีเกรียติ คนใหญ่คนโตให้การรับรองในการที่จะช่วยเหลือให้สำเร็จในภาะกิจนึง เราก็พยายามทำเพื่อให้ได้มา

แต่ในสัญญานี้อัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือทุกคนได้ให้การรับรอง ในการที่ให้เราได้รับความสุขสบายตลอดกาล เมื่อถึงเวลาขอให้มุ่งมั่น ตามคำสั่ง โดยไม่มีความลำบากใดๆเลย โดยให้ละหมาดวันละ 5 ครั้ง เท่านั้น ถึงอย่างนี้ก็ตามเรายังไม่ยอมให้เวลา เพื่อปฏิบัติต่อพระองค์จึงเป็นการสมควรแล้วที่เราจะต้องลงโทษต้วเราเอง ในการที่จะต้องรับโทษทัณฑ์จากพระองค์ที่กำลังรอเราอยู่

เครดิต : Husna Amity Marvel s.

อัพเดทล่าสุด