• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

บาปร่วงทุกครั้งที่เราอาบน้ำละหมาด