เมื่อต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามในเดือนรอมฎอน : islamhouses


2,462 ผู้ชม

เมื่อต่างศาสนิกเข้ารับศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน เขาจำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอนเดือนนี้หรือไม่?


เมื่อต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามในเดือนรอมฎอน

เมื่อต่างศาสนิกเข้ารับศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน เขาจำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอนเดือนนี้หรือไม่?

ตอบโดย: อาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ

เมื่อต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามในเดือนรอมฎอน จำเป็นเขาต้องทำการถือศีลอดในวันเวลาที่เหลืออยู่ตลอดเดือนรอมฎอน คือให้ถือศีลอดนับแต่วันที่เข้ารับอิสลามไปจนสิ้นรอมฎอน ส่วนวันเวลาที่ผ่านมาก่อนรับอิสลามในขณะเขายังไม่ใช่อิสลามนั้น จะเป็นรอมฎอนก่อนๆ นั้นก็ตาม เขาไม่ต้องรับภาระใดๆ ในการปฏิบัติศาสนกิจ

และถ้าเขารับอิสลามในตอนกลางวันเขาก็จะต้องอดอาหารนับแต่วินาทีที่เขารับอิสลามทันที แม้ในวันนั้นจะไม่ถือเป็นการศีลอดที่ถูกต้องก็ตาม ทั้งเขาต้องมีการชดใช้ในวันดังกล่าวหลังพ้นเดือนรอมฎอน

อัพเดทล่าสุด