วันกิยามะฮ์ จะไม่มีใครมีงานที่ดีไปกว่าเขา กล่าวคำนี้เพียง 4 นาที


วันกิยามะฮ์ จะไม่มีใครมีงานที่ดีไปกว่าเขา กล่าวคำนี้เพียง 4 นาที

ภายใน 4 นาที ในวันกิยามะฮ์ จะไม่มีใครมีงานที่ดีไปกว่าเขา นอกจาก...

การกล่าว سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ “ซุบฮานัลลอฮ์ วะบิฮัมดิฮีย์” ความว่า “มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ และด้วยการสรรเสริญพระองค์” 100 ครั้ง ซึ่งเราสามารถจะกล่าวได้ภายในเวลา 2 นาที

ดังนั้น ผู้ใดที่กล่าว 100 ครั้ง ในตอนเช้า และอีก 100 ครั้ง ในตอนเย็น ในวันกิยามะฮ์ จะไม่มีใครที่มีงานประเสริฐไปมากกว่าเขา นอกจากผู้ที่กล่าวคำนี้เช่นเขาหรือมากกว่าเขา

หลักฐาน มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ รายงานว่าท่านร่อซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า :

ความว่า: “ผู้ใดที่กล่าวในยามเช้าและยามเย็นว่า ((ซุบฮานัลลอฮ์ วะบิฮัมดิฮีย์)) ความว่า “มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ และด้วยการสรรเสริญพระองค์” 100 ครั้ง ในวันกิยามะฮ์ จะไม่มีใครที่มีงานประเสริฐไปมากกว่าที่เขาได้ทำไว้ นอกจากผู้ที่กล่าวเช่นเดียวกับที่เขากล่าวหรือมากกว่านั้น”

บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ และมุสลิม

จาหนังสือ : เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา สายสัมพันธ์

 https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23005

อัพเดทล่าสุด