ในหมู่ญิน มีรอซูล-นบีหรือไม่?


ในหมู่ญิน มีรอซูล-นบีหรือไม่?

อัฎ-เฎาะฮาก ได้ถูกถามว่า ญินมีนบีก่อนหน้าที่นบีมุฮัมมัดจะถูกส่งมาหรือไม่ เขาได้ตอบว่า ท่านได้ยินที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้หรือว่า

“หมู่ ญินและมนุษย์ทั้งหลาย ไม่มีรอซูลจากหมู่สูเจ้ามายังสูเจ้ากระนั้นหรือ ?”  (กุรอาน 6 : 130)

อัฎ-เฎาะฮากมีความเห็นว่าอายะฮฺนี้ ชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮฺได้ให้มี รอซูลขึ้นในหมู่ญินด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามนี้ อายะฮฺดังกล่าวก็ไม่ได้กล่าวชัดไปเลยว่า รอซูลเหล่านี้เป็นญินหรือมนุษย์เพราะคําว่า “จากหมู่สูเจ้า” สามารถใช้ได้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ได้ หรือมันอาจหมายถึงรอซูลจาก แต่ละกลุ่มและก็อาจ หมายถึง รอซูลจากมนุษย์และถิ่นในฐานะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ เมื่อได้มีการตรวจสอบแล้วว่า ก็เห็นว่าใน นั่นคือ มนุษย์

เกี่ยวกับเรื่องนี้มีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างนักวิชาการ ส่วนใหญ่ของนักวิชาการทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ เชื่อว่าในหมู่ญินไม่เคยมีรอซูลและเชื่อว่ารอซูลมีอยู่แต่ในหมู่มนุษย์เท่านั้น

ส่วนน้อยของนักวิชาการเท่านั้น ที่กล่าวว่า ญินมีรอซูล อัฎ-เฎาะฮากก็อยู่ในบรรดาผู้มีความเห็นเช่นนี้ดังที่ ได้กล่าวไว้ และอิบนุ อัล-เญาซีก็กล่าวว่า มันก็เป็นความหมายที่ชัดเจนแล้วถึงสิ่งที่กุรอานได้กล่าวไว้

โดย อ.บรรจง บินกาซัน /ญินชีวิตที่เร้นลับ

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/