• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ในหมู่ญิน มีรอซูล-นบีหรือไม่?