ศาสนาและนิกายในหมู่ "ญิน"


บางตนในหมู่เราก็ดีและบางตนในหมู่พวกเราก็เป็นอย่างอื่น พวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน...


ศาสนาและนิกายในหมู่ "ญิน"

อัลลอฮฺได้ทรงบอกเราว่าญิน ได้กล่าวว่า :

“บางตนในหมู่เราก็ดีและบางตนในหมู่พวกเราก็เป็นอย่างอื่น พวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน” (กุรอาน 72 : 11)

“พวกเราบางตนได้นอบน้อมยอมจำนนและพวกเราบางตนก็หลงผิด ดังนั้น ตนใดที่นอบน้อมยอมจำนน พวกนั้นก็มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้อง ส่วนตนใดที่หลงผิด พวกนั้นก็กลายเป็นเชื้อฟื้นของนรก” (กุรอาน 72 : 14-15)

ญินมีความคิดที่แตกต่างกัน อัซซุดดี กล่าวว่า “ญินก็เหมือนพวก ท่านนั้นแหละ พวกมันมีพวกมุรฺญิอ๊ะฮฺ, กอดิรี, รอฟีด๊ะฮฺ และเคาะวาริจญ์”

อัพเดทล่าสุด