มีญินมารบกวนเยอะ อ่าน 8 รายการนี้ หลังละหมาดซุบฮฺ-ก่อนนอน


บทป้องกันไสยศาสตร์และญิน มีญินมารบกวนเยอะ อ่าน8รายการนี้ หลังละหมาดซุบฮฺ-ก่อนนอน


 หากมีญินมารบกวนเยอะ มีอะไรที่เราจะอ่านเพื่อให้ห่างไกลจากญินได้บ้าง ?

อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข ตอบ เราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้ห่างไกลจากญิน เราขอจากผู้อื่นไม่ได้ ต้องขอจากอัลลอฮฺเท่านั้น วิธีการขอจากอัลลอฮฺคือ อ่านอัลกุรอาน นบีสอนว่า ให้อ่านอัลกุรอาน 8 รายการ ดังนี้

1. อ่าน อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม


2. อ่าน บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม


3. อ่าน ซูเราะฮฺฟาติฮะห์

4. อ่าน ซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ


5. อ่าน อายัตกุรซีย์


6. อ่าน ซูเราะฮฺอัลอิคลาส (กุลฮุวัลลอฮฺ)


 
7. อ่าน ซูเราะฮฺอัลฟะลัก

8. อ่าน ซูเราะฮฺอันนาส

เราอ่านอัลกุรอาน 8 รายการนี้ ตอนเช้า หลังละหมาดซุบฮฺจนถึงก่อนตะวันขึ้น ตอนเย็นก่อนตะวันตกดิน และก่อนนอน จะทำให้เราห่างไกลจากญิน

ญิน เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดที่อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นซึ่งผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อว่า ญินนั้นมีจริง เนื่องจากอัลลอฮฺทรงยืนยันไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า 

และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า”

ญิน  เป็นสิ่งถูกสร้างประเภทหนึ่ง  มีมาก่อนการสร้างมนุษย์, มีสภาพเหมือนมนุษย์ในเรื่องศรัทธาและปฏิเสธ  กล่าวคือ  ญินที่เป็นผู้ศรัทธาก็มี  ญินที่เป็นผู้ปฏิเสธซึ่งเป็นเหล่าเดียวกับชัยฏอน  ก็มีมาก  และสังกัดเป็นพลพรรคของอิบลีส ซึ่งเป็นพญามาร  ญินประเภทหลังนี้เลี้ยงไม่ได้  เพราะเลี้ยงไม่เชื่องและเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์  ส่วนญินที่เป็นผู้ศรัทธา คือ ญินมุสลิมนั้นก็มีทั้งญินผู้ดีเป็นบ่าวของอัลลอฮฺเหมือนมนุษย์ที่ประพฤติดี และญินผู้ร้าย  เกกมะเหรกเกเรเป็นอันธพาลเหมือนมนุษย์ที่ชอบทำตัวเป็นนักเลงก็มีเช่นกัน 

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด