ดุอาอฺนบีอัยยูบ ขอปลดความทุกข์ยาก (โดยเฉพาะโรคภัย)


ดุอาอฺนบีอัยยูบ ขอปลดความทุกข์ยาก (โดยเฉพาะโรคภัย)

ดุอาอฺนบีอัยยูบ อะลัยฮิสลาม ขอปลดเปลื้องจากความทุกข์ยาก (โดยเฉพาะโรคภัย)

 أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

คำอ่าน : อันนี มัซซะนิยัดฎุรฺรุ วะอันตะ อัรฺฮะมุรฺรอฮิมีน

ความหมาย : "แท้จริง ข้าพระองค์นั้น ความทุกข์ยากได้ประสบแก่ข้าพระองค์ และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลาย" (อัลอัมบิยาอฺ : 83)

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23540

อัพเดทล่าสุด