ดุอาอฺนบีมูซา ดุอาอฺที่อัลลอฮฺทรงตอบรับ ดุอาอฺของท่านนบี


ใครที่ต้องการคู่ครอง ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ตกงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีทรัพย์ มีความหวาดกลัว รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย ให้อ่านดุอาอฺต้นนี้....


ใครที่ต้องการคู่ครอง ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ตกงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีทรัพย์ มีความหวาดกลัว รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย ให้อ่านดุอาอฺต้นนี้

ดุอาอฺขอให้มีคู่ครอง ดุอาอฺขอให้มีที่อยู่ ดุอาอฺขอให้มีงานทำ ดุอาอ์ขอให้มีทรัพย์มากขึ้น ดุอาอฺขอให้ได้รับความปลอดภัย เป็นดุอาอฺของนบีมูซาที่ท่านได้ขอและอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาอฺ ดุอาอฺดังกล่าวนี้คือ...

ดุอาอฺมุสตะญาบ (ดุอาอฺที่อัลลอฮฺทรงตอบรับ)

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

คำอ่าน :  "ร็อบบิ อินนี ลิมา อันซัลตะ อิลัยยะ มินค็อยริน ฟะกีร"

ความหมาย :  "โอ้อัลลอฮ์ แท้จริงความดีใดก็ตามที่พระองค์จะประทานให้นั้น ฉันต้องการมันอย่างมาก"

(จากซูเราะฮ์อัลเกาะศ็อศ อายะฮ์ที่ 24)

ที่มา:  อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

อัพเดทล่าสุด