ก็ผลไม้ ไม่มีหมู มันจะไม่ฮาลาลได้ยังไง!?


มาแรงรอบสัปดาห์