เหตุใดจึงห้ามนอนหันเท้าไปทางกิบลัต


การผ่อนคลายร่างกาย  เป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน คนที่อยู่ในสภาวะเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่อาจทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ดี และยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาวะอีกด้วย


เป็นวิถีชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง แห่งความเป็นมนุษย์ อิสลามไ ม่ละเลยสิ่งที่มีความจำเป็น ต่อมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ (จิตวิญญาณ)

และอิสลามถือว่า 2 สิ่งนี้ก็มีสิทธิเหนือมนุษย์ แลอิสลามได้บัญญัติให้มุสลิมต้องตอบสนองความต้องการของร่างกายและจิตวัญญาณอย่างสมดุลและเท่าเทียมกัน ร่างกายของมุสลิมก็ต้องการการผักผ่อน ต่องการหาความสุขไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกินการดื่ม

ในอิสลามพระผู้ป็นเจ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์เคร่งเครียด และหมกมุ่นอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจโดยหันหลังให้กับความสนุกและรื่นเริง

แต่ต้องเป็นการหาความสุขและแสวงหาความรื่นเริงในหนทางของอัลอิสลาม ไม่ใช่ไปเล่นการพนัน เข้าซ่อง กินเหล้า ขายยาเสพติด เลี้ยงนักเลงหัวไม้ คุมบ่อน ฯลฯ

การผ่อนคลายร่างกาย เป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน คนที่อยู่ในสภาวะเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่อาจทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ดี และยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาวะอีกด้วย

สังคมที่มีผู้คนเคร่งเครียดมากเป็นสังคมที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกาย และก่ออาชญากรรมสูง การนอนถือเป็นฟิฏเราะฮที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้

นั่นคือการนอนตั้งแต่หัวค่ำ ไม่ใช่นอนดึก จนถึงเที่งคืนหรือเกินกว่านั้น ดังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ประทานลงมาดังนี้

ในพระพจนาถชื่ออัน นะบะฮ์ พระบัญญัติที่ 10-11 พระองค์ตรัสว่า:

"และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน (แก่ร่างกายหลังจากได้ตรากตรำทำงานกันมาในเวลากลางวัน )และเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเหมือนอาภรณ์(ปกปิดและอ้อมล้อมเพื่อให้หลับสบาย)

และพระพจนาถชื่อ อัลฟุรกอน พระบัญญัติที่ 47 พระองค์ตรัสว่า:

"และพระองค์เป็นผู้ซึ่งทำให้เวลากลางคืนเสมือนอาภรณ์ที่ปกปิด (ด้วยความมืดของมัน) สำหรับพวกท่าน และให้การนอนเป็นการพักผ่อนและกลางวันเป็นการออกไปทำมาหากิน"

และพระพจนาถชื่อยูนุส พระบัญญัติที่ 67 พระองค์ตรัสว่า:

"พระองค์ผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้พักผ่อนและกลางวัน(เสมือนแสงสว่าง)ที่สามารถมองเห็น(ในการแสวงหาปัจจัยยังชีพในการดำรงชีวิต)แท้จริงในสิ่งดังกล่าวแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนที่ได้ยินเพื่อใคร่ครวญ"

การนอนตั้งแต่หัวค่ำ เป็นสัญญานหนึ่งของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่มนุษย์จะต้องมาไตร่ตรองและพินิจวิเคราะห์คุณและประโยชน์อันมากมายเพราะการนอนแต่หัวค่ำ

เป็นกฏเกณฑ์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่มนุษย์จะต้องปกิบัติให้สอดคล้องกับฟิฏเราะฮ์(กฏเกณฑ์ที่สร้างความสมดุล)ในการดำเนินชีวิต

ในขณะที่ท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล) มีแบบอย่างในการนอนเป็นซุนนะห์ (แบบอย่างที่สำคัญ) โดยท่านจะนอนตะแคงด้านขวา และหันหน้าไปทางตะวันตก หรือ ศรีษะไปทางตะวันตก

ห้ามนอนชี้เท้าทิศตะวันตกเพราะถือเป็นทิศซึ่งอัลกะบะห์ (บัยตุลลอฮ)หรือบ้านของอัลลอฮฺ(ซ.บ) หรือทิศกิบลัต ซึ่งตั้งอยู่ที่นครเมกกะ และสำหรับประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันตก

ดังนั้นมุสลิมทั่วโลก จึงนอนตะแคงขวา ซึ่งท่านศาสดามีเหตผลถึงการไหลเวียนโลหิต การนอนที่ไม่กระทบกับระบบการเต้นของหัวใจ และการนอนในมัสยิดห้ามนอนคว่ำหน้า

ที่มา: gotoknow.org

บทความที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด