อิสลาม กับ 40 ข้อห้ามที่คุณอาจไม่เคยรู้!


อิสลาม กับ 40 ข้อห้ามที่คุณอาจไม่เคยรู้!

1. ห้ามมุสลีมะห์ยินยอมให้ผู้อื่นเข้าบ้านนอกจากจะได้รับอนุญาตจากสามี (ฏ็อบรอนีย์)

2. ห้ามมุสลีมะห์ให้ร้ายสามีของตนในโลกดุนยา เพราะภรรยาของเขาที่เป็นนางสวรรค์จะกล่าวกับเธอว่า ขออัลลอฮฺทรงลงโทษเธอ แท้จริงแล้วเขาคือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับเธอ แต่เกรงว่าเขาจะถูกพรากจากเธอมาหาเรา (ติรมีซีย์)

3. ท่านทั้งหลายอย่าได้รับประทานอาหารด้วยมือซ้ายเป็นอันขาด เพราะแท้จริงชัยฏอนนั้นรับประทานอาหารด้วยมือซ้าย (อิบนุ มาญะฮ)

4. พวกท่านอย่ากระทำแข่งกับอิหม่าม กล่าวคือ เมื่ออิหม่ามตักบีรพวกท่านจึงตักบีรและเมื่ออิหม่ามอ่าน วะลัฎฎอลลีน พวกท่านจงกล่าวอามีน เมื่ออิหม่ามรุ่กั๊วะอฺพวกท่านก็จงรุ่กั๊วะอฺตาม เมื่ออิหม่ามกล่าว สะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะห์ พวกท่านจงกล่าวว่า อัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะละกันฮัมดฺ และอย่าได้เงยศีรษะก่อนอิหม่ามเป็นอันขาด (มุสลิม)

5. เมื่อมุสลีมะห์อยู่ด้วยกัน อย่าได้บรรยายรูปร่างของมุสลีมะห์ด้วยกันให้สามีของตนเองฟัง เพราะเหมือนกับว่าสามีของนางกำลังมองไปยังเอาเราะห์ของนาง (บุคอรีย์)

6. พวกท่านอย่าได้เจาะจงเอาคืนของวันศุกร์เพื่อทำการละหมาด และอย่าได้ยึดการถือศีลอดเฉพาะวันศุกร์โดยไม่สนใจวันอื่นๆ นอกจากจะเป็นวันที่มีการกำหนดให้พวกท่านถือศีลอด (มุสลิม)

7. พวกท่านอย่าได้ดูถูก (การตอบแทน) การทำดีในสิ่งหนึ่ง แม้กระทั่งเรื่องการพบพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่เบิกบานก็ตาม (มุสลิม)

8. มาลาอิกะห์จะไม่เข้าบ้านที่มีรูปปั้นหรือรูปภาพแขวนอยู่ในบ้าน (มุสลิม)

9. สูเจ้าทั้งหลายอย่าด่า ดำหนิซอฮาบะห์ของฉัน ขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า แม้ว่าคนใดในหมู่พวกท่านจะบริจาคทองเท่ากับภูเขาอุฮุดก็ตาม ที่พวกเขาก็มิอาจมี (ความดีหรือตำแหน่ง) เทียงเคียงพวกเขาแม้แต่น้อย (มุสลิม)

10. พวกท่านทั้งหลายอย่าด่าผู้ที่ตายไปแล้ว เพราะแท้จริงพวกเขาได้กลับไปสู่สิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แล้ว (บุคอรีย์)

11. สูเจ้าทั้งหลายอย่าด่ากาลเวลา เพราะแท้จริงอัลลอฮฺพระองค์คือกาลเวลา (บันทึกโดย อิหม่าม มุสลิม)

12. สูเจ้าทั้งหลายอย่าด่าไก่ เพราะแท้จริง ไก่นั้นมันปลุกให้เราละหมาด (บันทึกโดย อบูดาวูด)

13. พวกท่านทั้งหลายอย่าให้สลามเหมือนการให้สลามของพวกยะฮูดีและนะศอรอ เพราะแท้จริง การให้สลามของพวกเขาคือการใช้สัญญาณมือเท่านั้น (บัยฮะกีย์)

14. พวกท่านทั้งหลายอย่าให้อาหารกับคนยากจน ในสิ่งที่พวกท่านไม่รับประทาน (บันทึกโดย อะหมัด)

15. ท่านอย่าได้เล่าความฝันให้ใครฟัง ยกเว้นผู้รู้ศาสนาหรือผู้ตักเตือน (ที่หวังดีเท่านั้น) (บันทึกโดย ติรมีซีย์)

16. พวกท่านทั้งหลายอยาได้เรียกมุนาฟิกว่า “เจ้านาย” เพราะหากว่าเขาเป็นเจ้านายของพวกท่านจริงแน่นอนแล้วพวกท่านได้ทำให้พระเจ้าของพวกท่านโกรธแล้ว (เรียกเหมือนประจบประจอ หรือให้เกียรติคนที่เรารู้ว่ามุนาฟิก ไม่เกี่ยวกับ ตำแหน่ง การงาน)

17. และพระผู้อภิบาลของเข้าได้บัญชาว่า พวกเจ้าอย่าได้อิบาดะห์ต่อผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้น และจงทำดีต่อพ่อแม่ของพวกเจ้า เมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือท่านทั้งสองล่วงลุถึงวัยชราอยู่กับพวกเจ้า ดังนั้นจงอย่ากล่าวแก่ท่านทั้งสองว่า อุฟ! และอย่าตะคอกตะเพิดท่านทั้งสองและจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยน (กุรอาน ซูเราะห์ อัลอิสรออฺ : อายะห์ที่ 23)

18. และจงให้สิทธิแก่ญาติใกล้ชิด ผู้ขัดสน (มิสกีน) และผู้เดินทาง และจงอย่าสุรุ่ยสุร่าย แท้จริงบรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพี่น้องของชัยฏอน และชั้ยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมัน (กุรอาน ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ : อายะห์ที่ 26-27)

19. จงอย่าปล่อยให้มือของเจ้าเป็นห่วงที่คล้องคอของเจ้า(คือตระหนี่ถี่เหนียว)และจงอย่าแบมือออกจนเต็มเหยียด (คือใช้จ่ายอย่างไม่อั้น) มิฉะนั้นแล้ว เจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประณามและสิ้นเนื้อประดาตัว ( กุรอาน ซูเราะห์ อัลอิสรออฺ : อายะห์ที่ 29 )

20. เมื่อมีคนมาขอค้า (ราคาซื้อขาย) สุนัข จงเอาดินฝุ่นใส่มือเขาไปให้เต็ม (อบูดาวูด)

อิสลาม กับ 40 ข้อห้ามที่คุณอาจไม่เคยรู้!

21. เมื่อสตรีท่านใดจากพวกท่านออกไปมัสยิด จงอย่าใส่ของหอมเป็นอันขาด (บันทึกโดย อะหมัด)

22. เมื่อเข้าสิบวันแรก (วันที่ 1-10 ซุลฮิจยะห์) และคนในหมู่พวกท่านต้องการทำกุรบาน ก็จงอย่าแตะต้อง (ตัด โกน ถอน) ผม ขน ของเขา และสิ่งที่แรกว่าฟิฎเราะฮฺของเขา อันได้แก่ เล็บ ขนลับ ขนรักแร้ และหนวดเครา (บันทึกโดย มุสลิม) (จนว่าจะเชือดสัตว์เสียก่อน)

23. เมื่อพวกท่านเห็นญะนาซะห์ (ศพมุสลิมที่เสียชีวิตแล้ว) พวกท่านจงยืน และผู้ใดตามไปส่งญะนาซะห์ ก็จงอย่านั่งจนกว่าญะนาซะห์จะถูกวางลง ( บันทึกโดย บุคอรีย์-มุสลิม)

24. เมื่อคนใดจากพวกท่านเยี่ยมเยียนพี่น้องของพวกเขาและพักอยู่กับเขา จงอย่าเป็นอิหม่ามนะนมาซจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเขาเสียก่อน (บันทึกโดย อบูดาวูด)

25. เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านยืนนมาซจงอย่าปล่อยให้ใครเดินผ่านหน้าเด็ดขาด จงยับยั้งเขาเท่าที่มีความสามารถ หากเขาฝ่าฝืน จงต่อสู้กับเขา เพราะชัยฏอนอยู่กับเขาขณะนั้น (บันทึกโดย อะหมัด)

26. เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านรู้สึกว่ามีการผายลมจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม ถ้าเขาสงสัยจงอย่าเลิกละหมาดจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอย่างแน่ใจได้ (บันทึกโดย อบูดาวูด)

27. หญิงใดที่ใส่น้ำหอมแล้วออกจากบ้าน แล้วเดินผ่านกลุ่มชนเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำหอมของเธอ ถือว่าเธอได้ทำซินาแล้ว (บันทึกโดย อะหมัด)

28. ห้ามคนใดคนหนึ่งจากพวกท่าน หวงห้ามเพื่อนบ้านในการต่อเติมอาคารติดกับบ้านของเขา (บันทึกโดย อะหมัด)

29. อย่าคุยกันตามลำพัง โดยบุคคลที่สามอยู่ด้วยโดยไม่ได้ยิน เพราะเป็นการกระทำที่ให้เขาเสียใจ (บันทึกโดย อบูดาวูด)

30. คนใดจากพวกท่าน เวลาขอดุอาอย่าขอว่า โอ้อัลลอฮฺ อภัยให้ข้าพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์ เมตตาข้าพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์ ให้ปัจจัยยังชีพข้าพระองค์ด้วยถ้าพระองค์ทรงประสงค์ แต่จงตั้งใจขอ เพราะพระองค์ไม่ทรงกระทำในสิ่งถูกบังคับ แต่จะกระทำตามประสงค์ของพระองค์ (บันทึกโดย อะหมัด)

31. ไม่อนุญาตให้คนหนึ่งสั่งอีกคนหนึ่งให้ลุกจากที่นั่ง เพื่อเขาจะได้นั่งที่นั้น แต่จงให้มีการขยับขยายที่และเปิดทางให้กว้าง ๆ (อะหมัด)

32. ห้ามผู้ชายมองเอาเราะห์ของผู้ชายด้วยกัน ห้ามผู้หญิงมองเอาเราะห์ของผู้หญิงด้วยกัน ห้ามผู้ชายกับผู้ชายอยู่ในผ้าผืนเดียวกัน และห้ามผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ในผ้าผืนเดียวกัน (มุสลิม)

33. ห้ามคนใดคนหนึ่งจากพวกท่าน สัมผัสอวัยวะเพศของเขาด้วยมือขวาขณะปัสสาวะ อย่าเช็ด (ทำความสะอาด) ด้วยมือขวาและอย่าเป่าลงในภาชนะ (ขณะดื่ม) (มุสลิม)

34. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เอาของขวัญ หรือบริจาคแล้วเอากลับคืนนอกจากสิ่งที่พ่อแม่ให้กับลูก ซึ่งอุปมาผู้ให้แล้วเอากลับคืน อุปไมยดังสุนัขที่กินจนอิ่ม แล้วอาเจียนแล้วกลืนกลับเข้าไป (อะหมัด)

35. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าทำให้การบริจาคทานของสูเจ้าไร้ผลด้วยการลำเลิก และการก่อความเดือดร้อน เช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดอ้างผู้คน อีกทั้งเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะห์ (อัลบะเกาะเราะห์ : 264)

36. แท้จริง บรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัดสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศัรทธานั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และอัลลอฮฺทรงรอบรู้และพวกเจ้าไม่รู้ (อันนูร : 19)

37. ใครปฏิบัติการงานใดที่ไม่สั่งของเราถือเป็นโมฆะ (มุสลิม)

38. ผู้ใดโกหกต่อฉันโดยเจตนา ดังนั้นเขาจงเตรียมที่พำนักสำหรับตัวเขาในไฟนรก (บุคอรีย์-มุสลิม)

39. แท้จริง บรรดาผู้กล่าวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ หญิงไม่รู้เรื่องอะไร หญิงผู้ศรัทธา พวกเขาถูกสาปแช่งทั้งโลกนี้และโลกหน้า และสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์ (อันนูร : 23)

40. พวกท่านพึงระวังเรื่องการคิดสงสัย แท้จริง การคิดสงสัยคือคำพูดที่โกหกที่สุด (บุคอรีย์-มุสลิม)

อัพเดทล่าสุด

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php