เชือดกุรบาน อายุสัตว์ที่ใช้ทำกุรบาน สัตว์ที่ห้ามทํากุรบาน


เชือดกุรบาน อายุสัตว์ที่ใช้ทำกุรบาน สัตว์ที่ห้ามทํากุรบาน ที่มุสลิมควรรู้...


เชือดกุรบาน อายุสัตว์ที่ใช้ทำกุรบาน สัตว์ที่ห้ามทํากุรบาน

สัตว์ที่ใช้ทํากุรบาน คือ อูฐ วัว ควาย แพะ แกะ 

-อูฐ ต้องมีอายุ 5 ปีบริบูรณ์ ใช้ทํากุรบานได้ 7 ส่วน ดังนั้น จึงรวมกันทํา 7 คน ต่ออฐตัวเดียวก็ได้ หรือจะทําคนเดียวก็ยิ่งดี

-วัว ควาย ต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ ทํากุรบานได้ 7 ส่วน 

-แพะ ต้องมีอายุ 2 ปี บริบูรณ์ ทํากุรบานได้ 1 ส่วน 

-แกะ ต้องมีอายุ 1 ปีบริบูรณ์ หรือเปลี่ยนฟันแล้ว ทํากุรบานได้ 1 ส่วน

สัตว์ที่จะทํากุรบานต้องอ้วนสมบูรณ์ปราศจากสิ่งตําหนิ หรือโรค ควรมีลักษณะสวยงามสง่า

สัตว์ที่ห้ามทํากุรบาน

สัตว์ที่ทํากุรบานไม่ได้ ได้แก่ สัตว์ที่เป็นโรค หรือพิการ หรือไม่สมประกอบ เช่น ตาบอด หูแหว่ง เขาหัก ไม่มีพื้น แคระแกร็น มีท้อง

การแจกกุรบาน

เนื้อสัตว์ที่ทํากุรบานนั้น ให้แจกแก่คนยากจนและเพื่อนบ้านใกล้เคียง ควรเก็บไว้กินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อท่านรอซูลุลเลาะห์ทํากุรบานนั้น ท่านเอาตับไว้กินเพียงชิ้นเดียวนอกนั้น บริจาคไปหมด นอกจากนี้ห้ามนําเอาเนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์กุรบาน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังหรือกระดูกไปขายหรือเป็นค่าจ้างเป็นอันขาด

คำเนียตเชือดกุรบาน

ขณะจะเริ่มเชือดให้เนียตว่า...

"นี่คือกุรบานของข้าพเจ้า"

หากมอบให้ผู้อื่นเชือด คนอื่นต้องเนียตว่า

"นี่คือกุรบานของ..(ชื่อคนทำ)..ซึ่งมอบให้ข้าพเจ้าเชือด"

คำอ่านก่อนเชือด

คำอ่าน:  "บิสมิลลาฮี่ อัลลอฮุอักบักร อัลลอฮุมม่า ฮาซามิงก้า ฟ่าต้าก๊อบบั้ลมินนี ก้ามาต้าก๊อบบั้ลต้ามินค่อลีลี่ก้า อิบรอฮีม่า ว่ามินฮ่าบิก้า มุฮัมม่าดิน"

ความว่า : "ด้วยพระนามของอัลเลาะฮ์ อัลเลาะฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ข้าแด่อัลเลาะฮ์สัตว์กุรบานนี้พระองค์ทรงให้เกิดมาและจะกลับไป สู่พระองค์แล้ว ดังนั้นจงรับจากข้าพระองค์เหมือนนกับที่พระองค์ทรงรับจากนบีอิบรอฮีมและนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นคนโปรดของท่าน"

อัพเดทล่าสุด