จุดกำเนิดของ กุรบาน (การเชือดสัตว์พลี)


กุรบานตามหลักภาษาอาหรับ เรียกว่า อัลอุฎฮียะฮฺ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮารีรายากุรบาน สัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์พลีนั้นได้แก่ อูฐ แพะ แกะและวัว


 ภาพไม่เกี่ยงข้องกับเนื้อหา

กุรบานตามหลักภาษาอาหรับ เรียกว่า อัลอุฎฮียะฮฺ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮารีรายากุรบาน สัตว์ที่ใช้เป็นสัตว์พลีนั้นได้แก่ อูฐ แพะ แกะและวัว

จุดกำเนิดของ กุรบาน (การเชือดสัตว์พลี)

ท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่มาจากหมู่คนดีให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” ดังนั้น เราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่า เขาจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติ และเขาก็คือ อิสมาอีล 

ครั้นเมื่ออิสมาอีลเติบโตขึ้น อิบรอฮีมได้กล่าวแก่ลูกของเขาว่า “โอ้ลูกเอ๋ย ! แท้จริงพ่อได้เห็นในขณะฝันว่า พ่อได้เชือดเจ้า จงคิดดูซิว่า เจ้ามีความเห็นอย่างไร?” อิสมาอีลกล่าวว่า “โอ่พ่อจ๋า! พ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถิด หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ พ่อจะเห็นฉันว่า ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีความอดทน” ครั้นเมื่อทั้งสองได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮฺ อิบรอฮีมได้ให้อีสมาอีล คว่ำหน้าลงกับพื้น และเราได้เรียกเขาว่า “โอ้ อิบรอฮีม” เอ๋ย! แน่นอน เจ้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามฝันแล้ว 

แท้จริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย แท้จริง นั่นคือ การทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอน และเราได้ให้ค่าไถ่ตัวเขาด้วยการเชือดสัตว์พลีที่ใหญ่หลวง” (อัศ-ศอฟฟาต : 100-107)

เงื่อนไขของการทำกรุบาน

1) สัตว์พลีที่จะนำมาเชือดนั้นต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์และมีลักษณะที่ดี ห้ามมิให้นำสัตว์เจ็บป่วย เป็นโรคหรือสัตว์ที่มีลักษณะพิกลพิการมาทำกุรบาน

2) ก่อนลงมือเชือดสัตว์ ผู้เชือดจะต้องกล่าวนามของอัลลอฮฺว่า "บิสมิลลาฮิ อัลลอฮุอักบัร" (แปลว่า "ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่") ซึ่งเป็นคำที่จะต้องกล่าวก่อนการเชือดสัตว์ทุกครั้ง

3) จะต้องไม่เชือดสัตว์ก่อนการนมาซอีดุลอัฎฮา การเชือดสัตว์ก่อนการนมาซอีดุลอัฎฮา จึงไม่ถือว่าเป็นการทำกุรบานและมีข้อแนะนำว่า การทำกุรบานควรจะทำทันที่หลังจากที่นมาซอีดุลอัฎฮา เสร็จทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำเนื้อสัตว์มาทำอาหารเช้า

4) สัตว์ที่จะนำมาทำกุรบานอาจเป็นแพะ แกะ วัว หรืออูฐตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ แต่ห้ามนำสัตว์ตัวเมียที่ทั้งท้อง หรือเพิ่งคลอดลูกมาทำกุรบาน อายุของสัตว์ที่มาทำกุรบาน ถ้าเป็นแกะต้องอายุเกิน 6 เดือน แพะต้องมีอายุ 1 ปี วัวต้องมีอายุ 2 ปี ขึ้นไปและอูฐต้องมีอายุ 5 ปีขึ้นไป

5) มุสลิมสามารถเข้าหุ้นกัน 7 คนในการทำกุรบานวัวหรืออูฐหนึ่งตัว ส่วนแพะหรือแกะนั้นทำกุรบานได้ 1 ตัวต่อ 1 คน

6) เนื้อของสัตว์กุรบานจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึ่งให้นำไปแจกจ่ายแก่คนยากจน ส่วนที่สองให้นำไปแจกจ่ายแกฐาติพี่น้องและเพื่อน ๆ และส่วนที่สามจะเก็บเอาไว้กินในครอบครัวของตัวเอง ก็ได้ ห้ามนำเนื้อ หนัง กระดูกและเขาของสัตว์ไปขาย แต่ให้นำไปบริจาคเป็นทานให้หมด

7) มีข้อแนะนำหรือแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดว่าคนที่จะเชือดสัตว์กุรบานด้วยตัวเองนั้น ไม่ควรโกนหนวดเคราหรือตัดผมหรือตัดเล็บก่อนลงมือเชือดสัตว์ในวันอีดุลอัฎฮา

การเชือดสัตว์กุรบาน สามารถกระทำต่อจากวันอีดิ้ลอัฎฮาได้ถึงสามวัน คือ วันที่ 11, 12, 13 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งวันทั้งสามนี้เรียกว่าวัน "ตัชรีก"

อัพเดทล่าสุด