คนที่ทำกุรบาน ห้ามตัดผมและเล็บ เมื่อไหร่?


สรุปคนที่ทำกุรบาน ห้ามตัดผมและเล็บ เมื่อไหร่? เมื่อเข้าสู่วันแรกของเดือนซุลฮิจยะห์จนถึงวันเชือดกุรบาน เพราะ....


คนที่ทำกุรบาน ห้ามตัดผมและเล็บ เมื่อไหร่?

จากหะดีษยืนยันจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า “บุคคลใดประสงค์จะเชือดสัตว์กุรบาน เมื่อเข้าสู่สิบวันแรกของเดือนซุลฮิจยะห์เขาจงละเว้นการตัดผมและตัดเล็บ” ในบางสายรายงานเพิ่มอีกว่า “และห้ามตัดสิ่งที่อยู่บนผิวหนังของเขาแม้แต่สิ่งใดก็ตาม"

คำสอนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในที่นี้มาในรูปของการห้าม และสิ่งที่ถูกห้ามถือว่า เป็นสิ่งที่หะรอม ตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานมาลบล้าง

คนที่ทำกุรบาน ห้ามตัดผมและเล็บ เมื่อไหร่?

ดังนั้น ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ประสงค์จะเชือดกุรบานเขาจะต้องไม่ตัดเล็บและเส้นขนทุกชนิดออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นข้อห้ามเฉพาะผู้ที่จะเชือดกุรบานเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้องกับภรรยาหรือลูกๆ ของผู้เชือดแต่อย่างใด เพราะคนในครอบครัวเป็นเพียงที่คนเขาเชือดกุรบานให้ พวกเขาไม่ใช่เจ้าของสัตว์ผู้ที่จะทำการเชือดกุรบานนั้น

คนที่ทำกุรบาน ห้ามตัดผมและเล็บ เมื่อไหร่?

เหตุผลอะไรที่ห้ามมิให้ตัดเล็บตัดผมในช่วงเวลาดังกล่าว เราสามารถตอบได้สองนัย คื

นัยที่ 1 คือว่าการที่ท่านนบีห้ามสิ่งใดก็แล้วแต่ย่อมมีหิกมะฮฺหรือเหตุผลอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นๆ และการใช้ให้ทำสิ่งใดก็ย่อมมีหิกมะฮฺเช่นเดียวกัน เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เป็นการพอเพียงแล้วสำหรับมุอ์มินที่จะต้องยอมรับคำสั่งดังกล่าว อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า

ความว่า “แท้จริงแล้ว ถ้อยคำของบรรดาผู้ศรัทธา เมื่อพวกเขาถูกเชิญชวนสู่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ เพื่อจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขา พวกเขาก็จะกล่าวว่า เราได้ยินแล้ว เราเชื่อฟังแล้ว” (อัน-นูรฺ 51)

นัยที่ 2  เพื่อให้มุสลิมทั่วทุกมุมโลกที่ประสงค์จะเชือดกุรบานมีความรู้สึกร่วมกัน ปฏิบัติแบบเดียวกันกับบรรดาฮุจญาตที่กำลังทำฮัจย์ซึ่งครองชุดอิหฺรอมอยู่ และถูกกำหนดเป็นข้อห้ามสำหรับพวกเขาไม่ให้ตัดผมและเล็บ

วัลลอฮุอะอฺลัม

สรุปคนที่ทำกุรบาน ห้ามตัดผมและเล็บ เมื่อไหร่? เมื่อเข้าสู่วันแรกของเดือนซุลฮิจยะห์จนถึงวันเชือดกุรบาน เพราะทุกส่วนของร่างกายจะเป็นพยานให้กับเราในวันอาคิเราะฮฺ ถ้าหากว่า เราตัดส่วนใดส่วนหนึ่ง สิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะเป็นพยานให้กับเราได้  

อับดุศศอมัด อัดนาน islamhouse.com , islamhouse.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด