ผู้ที่จะทำกุรบ่าน ห้ามตัดเล็บวันไหน? การเตรียมตัวทำกุรบ่าน


การเชือดกุรบ่าน จะเริ่มตั้งแต่เวลาหลังจากเสร็จละหมาดอีด และสิ้นสุดลงหลังจากดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันที่สิบสามของเดือนซุลฮิจยะห์เท่านั้น...


ผู้ที่จะทำกุรบ่าน ห้ามตัดเล็บวันไหน? การเตรียมตัวทำกุรบ่าน

จากสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ทั้งนี้ หากเห็นดวงจันทร์ ตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่ 19 มิถุนายน จนถึงวันเชือดกุรบาน ผู้ที่จะทำกุรบ่านห้ามตัดผมและเล็บ หากไม่เห็นดวงจันทร์ ค่ำคืนของวันที่ 20 มิถุนายน จนถึงวันเชือดกุรบาน ผู้ที่จะทำกุรบ่านห้ามตัดผมและเล็บ เพราะทุกส่วนของร่างกายจะเป็นพยานให้กับเราในวันอาคิเราะฮฺ ถ้าหากว่า เราตัดส่วนใดส่วนหนึ่ง สิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะเป็นพยานให้กับเราได้ 

 

ผู้ที่จะทำกุรบ่าน ห้ามตัดเล็บวันไหน? การเตรียมตัวทำกุรบ่าน

การเตรียมตัวทำกุรบ่าน ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะทำกุรบ่าน

เมื่อย่างเข้าเดือนซุลฮิจยะห์ (ตั้งแต่วันที่ 1 – 10) ไม่อนุญาตให้ผู้ที่จะทำกุรบ่านทำการตัดหรือโกนผม ขนรักแร้ ขนลับ และตัดเล็บ

อุมมุซะละมะห์ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า:

ความว่า: “เมื่อย่างเข้างสิบวัน (แรกของเดือนซุลฮิจยะห์) และใครคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าประสงค์ที่จะเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้น เขาจงอย่าแตะต้อง (ตัดหรือโกน) ส่วนใดๆของเส้นผมหรือขนของเขาแต่อย่างใด” (มุสลิม, ชัรหฺเศาะหีหฺมุสลิม 4/119)

และในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า

ความว่า:  “ผู้ใดที่มีสัตว์ (ที่เตรียมไว้) สำหรับเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้น เมื่อเข้าเดือนซุลฮิจยะห์ เขาก็จงอย่าตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผมของเขา และเล็บของเขาจนกว่าเขาจะเชือดอุฎหิยะฮฺเสร็จ” (มุสลิม, 4/120)

ผู้ที่จะทำกุรบ่าน เหตุผลอะไรที่ตัดผมในช่วงเวลาดังกล่าว เราสามารถตอบได้ 2 นัย คือ...

นัยที่ 1 คือว่าการที่ท่านนบีห้ามสิ่งใดก็แล้วแต่ย่อมมีหิกมะฮฺหรือเหตุผลอยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นๆ และการใช้ให้ทำสิ่งใดก็ย่อมมีหิกมะฮฺเช่นเดียวกัน เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็เป็นการพอเพียงแล้วสำหรับมุอ์มินที่จะต้องยอมรับคำสั่งดังกล่าว อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า

ความว่า “แท้จริงแล้ว ถ้อยคำของบรรดาผู้ศรัทธา เมื่อพวกเขาถูกเชิญชวนสู่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ เพื่อจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขา พวกเขาก็จะกล่าวว่า เราได้ยินแล้ว เราเชื่อฟังแล้ว” (อัน-นูรฺ 51)

นัยที่ 2  เพื่อให้มุสลิมทั่วทุกมุมโลกที่ประสงค์จะเชือดกุรบานมีความรู้สึกร่วมกัน ปฏิบัติแบบเดียวกันกับบรรดาฮุจญาตที่กำลังทำฮัจย์ซึ่งครองชุดอิหฺรอมอยู่ และถูกกำหนดเป็นข้อห้ามสำหรับพวกเขาไม่ให้ตัดผมและเล็บ

..............................

เวลาสำหรับผู้ที่จะทำกุรบ่าน/เชือดอุฏหิยะฮฺ

การเชือดกุรบ่าน จะเริ่มตั้งแต่เวลาหลังจากเสร็จละหมาดอีด และสิ้นสุดลงหลังจากดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันที่สิบสามของเดือนซุลฮิจยะห์เท่านั้น

อนัสเล่าว่า ท่านรสูล ศ้อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม กล่าวว่า:

“ผู้ใดที่ทำการเชือดก่อนละหมาดแท้จริงมันเป็นการเชือดสำหรับตัวเขาเอง และผู้ใดที่ทำการเชือดหลังละหมาด แท้จริงเขาได้ทำให้อิบาดะฮฺของเขาสมบูรณ์และถูกต้องตามซุนนะห์ของชนมุสลิมทั้งหลาย” (บันทึกโดย บุคอรีย์ 1:243,)

ญุนดุบ บิน สุฟยานเล่าว่า ฉันได้ร่วมละมหาดอีดอัฎหากับท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และท่านได้กล่าวว่า

ความว่า: “ผู้ใดได้เชือดสัตว์อุฎหิยะฮฺของเขาก่อนที่เขาจะละหมาดหรือก่อนที่ฉันจะละหมาด ดังนั้นเขาจงเชือดตัวอื่นแทนตัวนั้น และผู้ใดที่ยังไม่ได้เชือด ดังนั้นเขาจงเชือดด้วยพระนามของอัลลอฮฺ” (มุสลิม 6:74)

ญุเบร บิน มุฏอิมเล่าว่า ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า

ความว่า: “ทุกๆช่องทางของมักกะฮฺคือสถานที่สำหรับเชือดสัตว์ และทุกๆวันตัชรีก (วันที่ 11-13) คือวันแห่งการเชือด” (บันทึกโดย อะหมัด 4:8 บัยฮะกีย์ 5:295)

อิหม่ามอัชชาฟิอีย์กล่าวว่า “เมื่อตะวันลับฟ้าในวันสุดท้ายของวันตัชรีก หลังจากนั้นหากผู้ใดเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นการเชือดอุฎหิยะฮฺนั้นถือว่าเป็นโมฆะ” (อัลอมม์, 2/222)

เงื่อนไขของสัตว์อุฎหิยะฮฺ (สัตว์เชือดกุรบ่าน)

1. อูฐ ที่มีอายุครบห้าปีบริบูรณ์และย่างเข้าปีที่หก

2. วัว และแพะ ที่มีอายุครบสองปีบริบูรณ์ และย่างเข้าปีที่สาม

3. แกะ ที่มีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์และย่างเข้าปีที่สอง หรือหลังจากที่มีการเปลี่ยนฟันใหม่ ถึงแม้ว่าอายุยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณืก็ตาม (ดู มัจมูอฺ 8:293)

และต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอวัยวะทุกส่วนครบสมบูรณ์และไม่มีตำหนิที่ชัดเจน จนกระทบต่อเนื้อของสัตว์ หรือดูแล้วน่ารังเกียจ

อัลบัรรออฺ บิร อาซิบเล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

ความว่า:  “มีสัตว์สี่ประเภทที่ไม่อนุญาตสำหรับการอุฎหิยะฮฺ นั่นคือ สัตว์ที่ตาบอดข้างที่เห็นชัด สัตว์ที่ป่วยอย่างเห็นได้ชัด สัตว์ที่ขาพิการอย่างเห็นได้ชัด และสัตว์ที่ผอมแห้งจนไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้” (อบูดาวูด 7/357-358 – เอานุลมะอฺบูด, อัตติรมิซีย์ 5/67 – ตุหฺฟะฮฺ)

วิธีการเชือดกุรบ่าน

1. ต้องครอบครองสัตว์สำหรับเชือด (หนึ่งตัวหรือหนึ่งส่วน)

2. นิยัตหรือตั้งเจตนาเพื่อทำการเชือดอุฏหิยะฮฺ

3. เชือดด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นเชือดแทน

4.ปฏิบัติตามระเบียบการเชือด คือ

ลับมีดให้คมกริบ

กล่าวบิสมิลลาฮฺและตักบีร (บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุ อักบัร)

กล่าวเศาะละวาตนบี (ตามทัศนะของอิหม่ามอัชชาฟิอีย์)

กล่าวดุอาอฺเชือดกุรบ่าน

بِاسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

“บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุมมะ ตะก็อบบัล มินมุหัมมัด มอาลิมุหัมมัด วะมินอุมะติมุหัมมัด” (มุสลิม 4/106 – ชัรหฺอันนะวะวีย์)

(ด้วยพระนามของอัลลฮฺ โอ้พระผู้อภิบาลของข้า ได้โปรดรับ (การภักดี) จาก มุหัมมัด และครอบครัวของมุหัมมัด และประชาชาติของมุหัมมัด)

باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي

“บิสมิลลาฮฺ, วัลลอฮุอักบัรฺ, อัลลอฮุมมะ ตะก็อบบัล มินนี, อัลลอฮุมมะ ฮาซา อันนี วะอัน อะฮฺลิ บัย”

(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺคือผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุด โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงตอบรับจากฉันด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ นี่คือการเชือดสำหรับฉัน และสมาชิกในครอบครัวของฉัน)

  • หันไปทางกิบลัตทั้งสัตว์เชือดและผู้เชือดกุรบ่าน
  • ทำให้สัตว์เชือดนอนตะแคงซ้าย
  • ทำการเชือดที่สนามละหมาดหรือมุศ็อลลา (อัลมุจญ์มูอฺ 8/408, อัลบะดาอิอฺ 4/221, อัลมุฆนีย์ 9/456-457, กัชชาฟุลเกาะนาอฺ 3/8)

การใช้ประโยชน์จากเนื้อกุรบ่านที่เป็นสุนัต

ส่งเสริมให้ผู้ทำการเชือดแบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับครอบครัว ส่วนหนึ่งสำหรับบริจาคแก่บรรดาคนจนและผู้ขัดสน และอนุญาตให้บริจาคแก่บรรดามุสลิมที่ร่ำรวย และอนุญาตให้เก็บตุนไว้

อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج : 36)

“ดังนั้น พวกเจ้าก็จงบริโภคส่วนหนึ่งของมัน และจงให้ทานอาหารแก่คนที่ไม่เอ่ยขอ และคนที่เอ่ยขอ”

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (الحج : 28)

“ดังนั้น พวกเจ้าก็จงบริโภคส่วนหนึ่งของมัน และจงให้ทานอาหารแก่ผู้ที่ยากจนขัดสน”

อัพเดทล่าสุด