รู้ไหมจะเกิดอะไรบ้าง หากคุณยังทิ้งละหมาด ไม่เลิกเสียที?


รู้ไหมจะเกิดอะไรบ้าง หากคุณยังทิ้งละหมาด ไม่เลิกเสียที? แล้วยังจะทิ้งละหมาดกันอีกหรือ....


รู้ไหมจะเกิดอะไรบ้าง หากคุณยังทิ้งละหมาด ไม่เลิกเสียที?

การละหมาด คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม โดยอัลลอฮได้ทรงบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดในคัมภีร์ อัล-กุรอ่าน ว่า ก่อนละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง แต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำ ผู้ละหมาดสามารถใช้ ตะยัมมุม หมายถึง ฝุ่นดินที่สะอาด แทนได้  การละหมาดโดยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อันเป็นทิศที่ตั้งของกะบะฮ์ ( หินศักดิ์สิทธิ์ ) ให้นครมักกะห์ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ดังอัลกุรอานระบุไว้ ความว่า

" และจงละหมาด แท้จริงการละหมาดจะยับยั้งความลามกอนาจารและสิ่งต้องห้าม " อัล - อังกะบูต : 45

การละหมาดฟัรฏู อัลลอฮฺทรงกำหนดให้มุสลิมทำการละหมาด วันละ 5 เวลา คือ

1. ละหมาดศุบหฺ      มี 2 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

2. ละหมาด ซุฮฺริ      มี 4 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่ดวงตะวันคล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัว

3. ละหมาดอัศรฺ       มี 4 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยาวกว่าเท่าตัวของมันเอง จนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน

4. ละหมาดมักริบ     มี 3 ร็อกอะฮฺ      เวลา เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดิน จนสิ้นแสงอาทิตย์ คือเวลาพลบค่ำ

5. ละหมาดอิชาอฺ      มี 4 ร็อกอะฮฺ     เวลา เริ่มตั้งแต่เวลาค่ำจนถึงก่อนฟ้าสาง

หากยังทิ้งละหมาด ไม่เลิกเสียที

* ในดุนยา *

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด อายุที่ได้รับมาจะไร้สิริมงคล

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด ใบหน้าจะหม่นหมอง ไร้รัศมี

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด ความดีทุกชนิดที่ทำ จะไม่ได้รับผลบุญตอบแทน

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด ดุอาจะไม่ถูกตอบรับ

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด ดุอาที่ผู้อื่นขอให้ จะไม่ครอบคลุมถึงเขา

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด ทุกสรรพสิ่งในดุนยาจะโกรธแค้นเขา

* ขณะใกล้ตาย *

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด จะเสียชีวิตอย่างต่ำต้อยที่สุด

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด จะเสียชีวิตอย่างหิวโหยยิ่งนัก

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด จะเสียชีวิตอย่างกระหายน้ำสุดขีด

* ในหลุมศพ *

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด หลุมศพจะบีบรัดร่างของเขาจนกระดูกซี่โครงซ้อนทับกัน

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด หลุมศพจะถูกจุดเป็นกองเพลิง แล้วเขาจะถูกนำไปย่างพลิกไปมาตลอดเวลา

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด จะมีงูขนาดใหญ่รูปร่างน่าหวาดกลัวที่สุดมาฉกกัดเขาตั้งแต่ซุบห์ จนถึงซุฮรฺ จนถึงอัศรฺ จนถึงมัฆริบ จนถึงอิซาอฺ จนถึงซุบหฺ

* ในวันกิยามะฮฺ *

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด เขาจะถูกจับคว่ำหน้าลากไปสู่นรกอันร้อนแรง

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด อัลเลาะฮฺซ.บ.จะมองมาที่เขาอย่างกริ้วโกรธ

- หากยังไม่เลิกทิ้งละหมาด เขาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง และจะถูกตัดสินให้ไปสู่ขุมนรก

..." แล้วยังจะทิ้งละหมาดกันอีกหรือ ??? "...

ยาอัลเลาะฮฺ โปรดให้เราและคนในครอบครัวเป็นผู้ดำรงการละหมาดอย่างที่พระองค์ทรงพีงพอพระทัยด้วยเทอญ อามีน อามีน อามีน

ที่มา: Abdulloh Nhoorag

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/21938

อัพเดทล่าสุด