อย่านอนหลังละหมาดซุบฮิ : islamhouses


10,026 ผู้ชม

เมื่อเราละหมาดซุบฮิเสร็จแล้ว อย่าพึ่งนอน ถ้าจะนอนก็ให้นอนหลังดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว เพราะท่านนบี ได้สั่งว่า...


อย่านอนหลังละหมาดซุบฮิ

ในทุกยามเช้าหลังที่เราละหมาดซุบฮี ให้มีการ

"สรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮฺมากๆ"

อย่านอนหลังละหมาดซุบฮิ

เมื่อเราละหมาดซุบฮิเสร็จแล้ว อย่าพึ่งนอน ถ้าจะนอนก็ให้นอนหลังดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว

เพราะท่านนบี ได้สั่งว่า

“การนอนตอนเช้าๆ ริสกีนั้นถูกยับยั้ง”

ริสกีอัลลอฮฺให้ แต่เมื่อเรานอนทับสิทธิ์อยู่ เราก็จะไม่ได้ความจำเริญตรงนี้

อย่านอนหลังละหมาดซุบฮิ

ท่านนบี (ซ.ล.) เคยไปเยี่ยมลูกสาวท่านหญิงฟาตีมะฮฺตอนเช้าๆ นบีเห็นลูกสาวนอน นบีก็ปลุก พร้อมกล่าวว่า :

" ลุกๆ อย่านอนตอนละหมาดศุบฮิ จนกว่าตะวันจะขึ้น

เพราะอัลลอฮฺจะจัดสรรค์ริสกีให้กับมนุษย์ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น 

ท่านนบี (ซ.ล.) ได้ขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานบะเราะกะฮฺให้แก่ประชาชาตินี้ในยามเช้าของพวกเขา"

(บันทึกโดยอิมาม อะหฺมัดและอบูดาวูด, อัต-ติรมิซียฺ, อิบนิมาญะฮฺ ฯลฯ)

อย่านอนหลังละหมาดซุบฮิ

นี้คือซุนนะห์นบี ซุนนะห์นบีต้องไม่นอนหลังละหมาดศุบฮิ หากเป็นคนเจ็บป่วยไม่มีปัญหา แต่ถ้ายังแข็งแรงอยู่ หากนอนอันเนื่องจากติดนิสัย ตั้งแต่อยู่หอพักมหาลัย

อันนี้อย่านำมาเป็นข้ออ้าง เราต้องนำซุนนะห์นบีมาเป็นแนวทางชีวิตของเรา ด้วยการไม่นอนหลังละหมาดศุบฮิ และทำมันให้เป็นปกตินิสัย

والله أعلم بالصواب

โดย truth islam

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23667

อัพเดทล่าสุด