คืนแรกหลังแต่งงาน ในอิสลามสอนให้ปฏิบัติอย่างไร?


มาแรงรอบสัปดาห์