มัสยิดบนดอยวาวี เชียงราย สวยแค่ไหนต้องไปดู!


เปิดประวัติ มัสยิดบนดอยวาวี เชียงราย พาไปชมภาพจะสวยแค่ไหนต้องไปดู...


มัสยิดบนดอยวาวี เชียงราย สวยแค่ไหนต้องไปดู!

โดย: ชุมพล ศรีสมบัติ

มัสยิดอัฏฏออะต์-วาวี ตั้งอยู่ ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180

ชาวมุสลิมมีอยู่ประมาณ 40 หลังคาเรือน จำนวนสัปปุรุษ มีจำนวน สองร้อยกว่าคนตามคำบอกเล่าของอดีตกำนัน ชื่อเรียกกันว่า กำนัน ป๋อง จากเอกสาร ที่ระลึกงานเมาลิด ปี ฮ.ศ.1427 มัสยิดอัฏฏออะต์-วาวี (30 เมษายน 2549) ได้เล่าถึงความเป็นมาของมัสยิดไว้ว่า...

เมื่อปี พ.ศ.2497 มีบุคคลคณะหนึ่ง ที่นับถือศาสนาอิสลาม อพยพมาจากมณฑลยูนาน ได้มาปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านวาวีแห่งนี้ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ใดมีมุสลิม ที่นั้นต้องมีมัสยิด ไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมในการทำการนมัสการพระผู้เป็นเจ้า ปรึกษาหารือ กันในเรื่องราวต่าง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนการสอนในเรืองการปฏิบัติของศาสนา แกนนำในขณะนั้นจึงได้ร่วมกันสร้างมัสยิดขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เป็นอาคารทำด้วยไม้หลังคามุงจาก แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสังกะสีและหลังคามุงกระเบื้องตามลำดับตามกำลังของคนพื้นที่

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2524 ได้มีการสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ในครั้งนั้นได้ ท่าน ยง ฟูอนันต์ เป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมปัจจัยในการสร้างมัสยิดในปีนั้นและ ด้วยระยะเวลามัสยิดหลังนี้เริ่มคับแคบและทรุดโทรมลงตามกาลเวลา

คณะกรรมการมัสยิดได้ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเก่าโดยไม่ได้ทำการทุบหลังเก่าทิ้ง มีมติเห็นชอบให้สร้างมัสยิดหลังใหม่ โดยเริ่มจากชาวบ้าน คณะกรรมการร่วมลงขัน และพร้อมกันนั้น ก็ประกาศบอกบุญไปยังพี่น้องมุสลิมในภาคเหนือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างดี โดยแฉพาะอย่างยิ่ง คุณ หน่าฉ่งหวู่ (โกตี๋) และ คุณราชัน รุจิพรรณ ซึ่งได้ให้การสนับสนุน ทุนในการก่อสร้าง จนกระทั้งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2546

ปัจจุบันมัสยิดอัฏฏออะต์-วาวี ได้ตั้งเด่นงามสง่าคู่กับดอยวาวี สู่สายตาของพี่น้องมุสลิม และต่างศาสนิกและจะคงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต เป็นที่พึ่งทางใจของชาวมุสลิมในพื้นที่ตลอดไป

ภาพโดย ร.ต.สมศักดิ์ ยีมะเฟือง ที่มา: ข่าวมุสลิมเชียงใหม่

อัพเดทล่าสุด