มัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง


ประวัติมัสยิดจักรพงษ์ เป็นมัสยิดเก่าแก่ในแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มัสยิดแห่งนี้ถือกันว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกของไทยในบริเวณเขตพระนคร...


มัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

ประวัติมัสยิดจักรพงษ์ เป็นมัสยิดเก่าแก่ในแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มัสยิดแห่งนี้ถือกันว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกของไทยในบริเวณเขตพระนคร สร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อเริ่มลงหลักปักฐานของชุมชนแห่งนี้ นับว่าเป็นชุมแขกตานี ของต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

หลังจบสงครามปัตตานี-สยามยุทธ์ เมื่อปี 2329 กลุ่มมุสลิมที่เรียกว่า "แขกตานี" ในเมืองปัตตานีถูกกวาดต้อนขึ้นมาอาศัยในพระนคร รวมถึงเจ้านาย ขุนนาง และช่างฝีมือ ซึ่งได้ให้อยู่ในสังกัดวังหน้า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานพื้นที่ตอนเหนือระหว่างคลองรอบกรุง ใกล้วัดชนะสงครามให้แขกตานีอาศัย จึงเกิดเป็นชุมชนมุสลิม ในบรรดาช่างฝีมือที่กวาดต้อนมานั้น จำนวนมากทำอาชีพช่างทองเป็นที่ขึ้นชื่อมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับราชการทำงานช่างทองในพระบรมมหาราชวัง

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

ต่อมาชุมชนมุสลิมจึงรวมตัวกันสร้างศาสนสถานขึ้น แรกเริ่มเป๋นเพียงอาคารไม้ยกสูง เรียกชื่อว่า "สุเหร่าตองปุ" นามชื่อของวัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) ซึ่งอยู่ใกล้กัน หลังอาคารทรุดโทรมและคับแคบจึงรื้อลงและสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสามชั้น สถาปัตยกรรมอาหรับผสมผสานเปอร์เชีย และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "มัสยิดจักรพงษ์" ตามชื่อถนนจักรพงษ์ และเพื่อฉลองพระนามของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปพร้อมกัน

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

อิหม่ามสุธี (อับดุลฆอนี) ผลทวี อิหม่ามประจำมัสยิดจักรพงษ์ เล่าว่า ชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดจักรพงษ์มีเชื้อสายสืบต่อมาจาก แขกตานี เมืองปัตตานี ที่ถูกกวาดต้อนมาจากสงครามปัตตานี-สยามยุทธ พ.ศ. 2329  เจ้ามลายู ขุนนาง รวมถึงช่างฝีมือ ที่ถูกกวาดต้อนมาสังกัดกับกรมพระราชวังหน้า ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้มอบที่ทำกินให้กับพี่น้องมุสลิมในเขตพระนครชั้นในทางทิศเหนือ อยู่ระหว่างคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบกรุงบริเวณวัดชนะสงคราม (ตองปุ) จึงเกิดเป็นชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ในปัจจุบัน โดยช่างฝีมือส่วนใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนมาจะเป็นช่างทำทอง ซึ่งช่างทองในสมัยก่อนถือว่าศิลปะชั้นสูง จึงมักประกอบอาชีพรับราชการในรั้วในวัง ด้วยเหตุนี้ในสมัยก่อนคนในชุมชนมัสยิดจักรพงษ์จึงมีความสามารถในเรื่องการทำทองสืบต่อกันมาทุกครัวเรือน

ซึ่งสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของอิหม่ามว่า “แต่ก่อนในซอยนี้ทำทองกันเกือบทุกบ้านเลย มีเสียงใช้แก๊สเป่าทอง ตีทอง แกะทอง ก๊อง ก๊องๆ ดังทั้งวัน ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์นับเป็นแหล่งช่างทองฝีมือเยี่ยม มีคนมุสลิมจากชุมชนของเราทำงานรับราชการในฐานะช่างฝีมือในวังมากมาย”

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

หยีมะหะมัดอาลี มุมารี ผู้มอบที่ดินสร้างมัสยิดจักรพงษ์ 1 มิถุนายน 2465

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

ภาพมัสยิดจักรพงษ์ มัสยิดแห่งแรกของไทยในเขตพระบรมมหาราชวัง

ที่มา: th.wikipedia.org / thaimuslim

https://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23615

อัพเดทล่าสุด