ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก


ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก ตั้งอยู่ที่  2827 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2443 หรือ คริสต์ศักราช 1900 โดยการมอบที่ดิน (วากัฟ) ของ ท่าน อี.เอช.โจอังกุเลีย เพื่อเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการแสวงหาวิชาความรู้ในด้านสามัญ และศาสนา

ซึ่งมัสยิดแห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการร่วมมือของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (บ้านแม่น้ำ) ชุมชนซอยมาตรานุสรณ์ ชุมชนวันจันทร์ใน (บ้านบน, หลังมัสยิด) ซึ่งชุมชนเหล่านี้ รวมตัวกันใช้ชื่อว่า “ชาวถนนตก” ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ อาชีพ และแหล่งที่มา ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้มอบที่ดิน

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

ประวัติ มัสยิดอัสสละฟียะฮ์ ถนนตก

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/