ความประเสริฐของมัสยิดอักซอ


มัสยิดอักซอ ในกรุงเยรูซาเล็มนั้น เป็นกิบละฮฺแรก ในสองกิบละฮฺ (ทิศที่หันในการละหมาด) และเป็นหนึ่งในสามมัสยิด ที่ผู้คนเดินทางมา....


ความประเสริฐของมัสยิดอักซอ

ความว่า "หนึ่งละหมาดในมัสยิดบัยตุ้ลมักดิส (มัสยิดอักซอ) ประเสริฐกว่าหนึ่งในมัสยิดอื่นๆ 500 เท่า" (รายงานโดย ต็อบรอนี และอิบนุคุซัยมะห์)

มัสยิดอักซอ ในกรุงเยรูซาเล็มนั้น เป็นกิบละฮฺแรก ในสองกิบละฮฺ (ทิศที่หันในการละหมาด) และเป็นหนึ่งในสามมัสยิด ที่ผู้คนเดินทางมา โดยมีเป้าหมายเพื่อการอิบาดะฮฺ (ต่ออัลลอฮฺ)

กล่าวกันว่า มัสยิดอักซอแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยนบีสุลัยมาน (อะลัยฮิสลาม) ดังที่มีบันทึกไว้ในสุนัน อัน นาซาอียฺ และจัดเป็นหะดีษศอเฮียะฮฺ โดยเชค อัล บานียฺ กล่าวกันอีกว่า มัสยิดอักซอแห่งนี้ มีมาก่อนท่านนบีสุลัยมาน โดยนบีสุลัยมาน ได้บูรณะมัสยิดดหลังนี้ในภายหลัง

ตามหะดีษที่รายงานโดย อิมาม บุคอรียฺและอิมามมุสลิม ซึ่งรายงานมาจาก อบู ซัรรฺ (รอดิยัลลอฮุ อันฮุ) โดยเขากล่าวว่า “ฉันถามท่านนบีว่า มัสยิดใดที่ถูกสร้างขึ้นมา บนแผ่นดินเป็นแห่งแรก ท่านตอบว่า มัสยิด อัลหะรอม (ในมักกะฮฺ) ฉันถามต่อว่า หลังจากนั้นหล่ะ? ท่านตอบว่า มัสยิดอัล อักซอ ฉันถามต่อว่า มีระยะเวลาเท่าไหร่ ระหว่างสองมัสยิดนี้? ท่านตอบว่า สี่สิบปี ดังนั้น ไม่ว่าเจ้าจะอยู่มัสยิดไหน (ระหว่างสองมัสยิดนี้) เมื่อเข้าเวลาละหมาด เจ้าจงละหมาด เพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะปฏิบัติ”

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ถูกนำพาไปในการเดินทางของคืนหนึ่ง (อิสเราะอฺ) สู่บัยตุลมักดิส (เยรูซาเล็ม) ที่ที่ท่านได้นำละหมาดนบีคนอื่นๆ ในมัสยิดอันศักสิทธ์แห่งนี้ อัลลอฮฺกล่าวว่า

“มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์ เดินทางในเวลากลางคืน จากมัสยิดอัลหะรอม ไปยังมัสยิดอัลอักซอ ซึ่งบริเวณรอบมัน เราได้ให้ความจำเริญ เพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่าง จากสัญญาณต่างๆ ของเรา แท้จริงพระองค์ คือ ผู้ได้ยิน ผู้ทรงเห็น” อัลอิสรออฺ 1

อัพเดทล่าสุด