ละหมาดซุบฮิต้องอ่านดุอากุนูตไหม? ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ พร้อมคำอ่าน


ละหมาดซุบฮิต้องอ่านดุอากุนูตไหม? ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ พร้อคำอ่าน

ตามมัซฮับอัชชาฟีอีย์ ถือว่า ส่งเสริมให้ดุอากุนูตในละหมาดซุบฮิ ไม่ว่าจะมีภัยพิบัติลงมาหรือไม่ก็ตาม และตามนี้ชาวสะลัฟส่วนใหญ่และชนรุ่นถัดมาหรือส่วนใหญ่จากชนรุ่นหลังสะลัฟกล่าวเอาไว้

ส่วนหนึ่ง คือ อบูบักร,  อุมัร,  อุสมาน,  อะลี  อิบนุ  อับบาส,  อัลบะรออฺ,  อิบนุ  อาซิบ  (ร.ฎ.)  โดยอัลบัยหะกีย์ ได้รายงานเอาไว้ด้วยสายรายงานที่ถูกต้องและชนรุ่นตาบิอีนและผู้คนรุ่นหลังพวกเขาเป็นอันมากได้กล่าวเอาไว้ และเป็นมัซฮับของอิบนุ  อบีลัยลา,  อัลหะซัน อิบนุ ซอลิฮฺ,  มาลิกและดาวูด, อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ดและสานุศิษย์ของท่านตลอดจนอบูฮะนีฟะฮฺและสานุศิษย์ของท่าน

อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่า ด้วยท่านรสูลุลลอฮฺ และบรรดาเศาะหาบะฮฺในอดีตนั้นอ่านดุอากุนูตในละหมาดซุบฮิเป็นประจำ

ละหมาดซุบฮิต้องอ่านดุอากุนูตไหม? ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ พร้อมคำอ่าน

แต่พบหลักฐานว่า ไม่มีการอ่านดุอาอฺกุนูต ดั่งหลักฐานจากท่านอบู มาลิก อัลอัชญะอีย์ เล่าว่า “ ท่านอุบัยย์เคยละหมาดเป็นมะอฺมูมตามท่านรสูลุลลอฮฺขณะเขาอายุได้ประมาณ 16 ปี และเขายังเคยนละหมาดเป็นมะอฺมูมตามท่านอบูบักร์, ท่านอุมัร และท่านอุษมานอีกด้วย

ประเด็นที่สำคัญ คือ อย่าได้เอาเรื่องความเห็นที่ต่างกันนี้นำมาสร้างความแตกแยกระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกัน เพราะเป็นเพียงเรื่องของสุนนะห์ มิใช่เรื่องวาญิบ และคนที่เชื่อว่าหลักฐานในเรื่องการดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ เป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้และมีความถูกต้องก็ให้ปฏิบัติไปตามความเชื่อในหลักฐานนั้น

ส่วนคนที่ไม่เชื่อในหลักฐานที่ว่าด้วยเรื่องกุหนูตศุบฮิก็ให้ปฏิบัติไปตามความเชื่อนั้น และคนที่ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ ก็สามารถละหมาดตามคนที่ไม่ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ ได้ คนที่ไม่ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ ก็สามารถละหมาดตามคนที่กุนูตในซุบฮิได้เช่นกัน 

กล่าวคือ ถ้าเราเป็นมะอฺมูมที่เชื่อว่า ต้องกุนูตในซุบฮิบนพื้นฐานที่ว่าเป็นสุนนะห์ที่ถูกต้อง ส่วนอิหม่ามไม่กุนูต เราซึ่งเป็นมะอฺมูมก็สามารถกุนูตได้ หลังการก้มรุกัวะขณะอิอฺติดาลจะยกมือหรือไม่ก็ได้เพราะมิใช่เงื่อนไข และจะอ่านดุอาอฺใดก็ได้ในขณะนั้นเพราะตามทัศนะที่ถูกต้องและมัชฮู๊รในมัซฮับอัช-ชาฟิอียฺถือว่า ไม่เจาะจงสำนวนการขอดุอาอฺกุนูตว่าต้องเป็นบทใดโดยเฉพาะ เมื่อมีเจตนาว่าตนทำการกุนูตดุอาอฺบทใดที่อ่านในขณะนั้นก็ถือว่า เป็นการกุนูตแล้วโดยไม่ต้องสุหญูดสะฮฺวียฺแต่อย่างใด (กิตาบ อัล-มัจญมูอฺ ชัรหุลมุฮัซซับ เล่มที่ 3/477) 

เมื่อเราอ่านดุอาอฺที่เรามีเจตนาว่าเป็นกุนูตแล้วก็ลงไปสุหญูดทำตามอิหม่ามนั้นต่อไป ปัญหาก็ไม่เกิด แต่ถ้าเราเป็นมะอฺมูมที่ไม่เชื่อว่าการกุนูตเป็นสุนนะฮฺ แต่อิหม่ามทำการอ่านกุนูตก็ยืนเฉยๆ เมื่ออิหม่ามลงสุหญูดเราก็ทำตามอิหม่ามต่อไป ปัญหาก็ไม่เกิด

ส่วนกรณีที่เราไม่อ่านกุนูตแล้วเราก็ไม่ตามอิหม่ามเพราะถือว่าอิหม่ามทำบิดอะฮฺตามความเข้าใจของเรา ก็ขอให้เข้าใจเถิดว่ากระนั้นการอ่านกุนูตในซุบฮิของอิหม่ามก็ไม่ได้ทำให้ละหมาดของอิหม่ามเสียแต่อย่างใด เมื่อการละหมาดของอิหม่ามไม่เสียการละหมาดตามของเราก็ย่อมใช้ได้โดยไม่มีข้อขัดแย้ง 

อนึ่งหลักฐานที่อ้างว่าอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) กล่าวว่า การกุนูตในซุบฮิเป็นบิดอะฮฺนั้น เป็นหะดีษเฎาะอีฟญิดดัน (อ่อนมาก) เพราะอบูลัยลา อัล-กูฟียฺที่ปรากฏอยู่ในสายรายงานนี้เป็นมัตรู๊ก และรายงานที่ถูกต้องนั้นคือท่านอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) ได้กุนูตในซุบฮิ

ส่วนหะดีษที่รายงานจากอุมมุสละมะฮฺ (ร.ฎ.) จากท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่าท่านนบีห้ามการกุหนูตในศุบฮิ ซึ่งรายงานโดยอัล-บัยฮะกียฺนั้น เป็นหะดีษเฎาะอีฟ (อ่อน) และรายงานจากมุฮัมมัด อิบนุ ยะอฺลา อัล-กูฟียฺ จากอัมบะสะฮฺ อิบนุ อับดิรเราะหฺมาน จากอับดิลลาฮฺ อิบนิ นาฟิอฺ จากบิดาของเขา จากอุมมุสละมะฮฺ (ร.ฎ.)   อัด-ดาเราะกุฏนียฺกล่าวว่าพวกเขาสามคนนี้เฎาะอีฟ 

มุฮัมมัด อิบนุ ยะอฺลานั้นอัล-บุคอรียฺกล่าวว่า เป็นผู้ทำให้หะดีษวิปลาส ส่วนอัมบะสะฮฺนั้น อบูหาติมกล่าวว่า เขากุหะดีษ ส่วนอับดุลลอฮฺ อิบนุ นาฟิอฺ เมาลาของอิบนุอุมัร จากบิดาของเขานั้น อัล-บุคอรียฺกล่าวว่า มุงกะรุ้ลหะดีษ (รานงานหะดีษมุงกัร) และนาฟิอฺก็ไม่ได้เคยฟังหะดีษจากอุมมุสละมะฮฺแต่อย่างใด (อ้างแล้ว 3/485) 

ส่วนหะดีษที่รายงานจาก สะอฺด์ อิบนุ ฏอริก ว่า ฉันได้กล่าวแก่บิดาของฉันว่า แท้จริงท่านเคยละหมาดข้างหลังท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) และอบูบักร อุมัร อุษมาน และอะลี พวกเขาเคยกุหนูตในละหมาดฟัจฺร์หรือไม่? บิดาของฉันกล่าวว่า โอ้ ลูกเอ๋ย นั่นนะเป็นของใหม่ (เป็นอุตริกรรม) รายงานโดย อัน-นะสาอียฺ และอัต-ติรมีซียฺ ซึ่งกล่าวว่า เป็นหะดีษหะสันเศาะฮีหฺ เกี่ยวกับหะดีษบทนี้อธิบายได้ว่า การรายงาน (ริวายะฮฺ) ของบรรดาผู้ที่ยืนยันว่ามีการกุหนูตนั้นพวกเขามีการเพิ่มเติมความรู้ และพวกเขามีจำนวนมากกว่า จึงจำเป็นต้องถือในรายงานของพวกเขาก่อน 

ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ พร้อคำอ่าน

ละหมาดซุบฮิต้องอ่านดุอากุนูตไหม? ดุอากุนูต ละหมาดซุบฮิ พร้อมคำอ่าน

คำอ่าน : อั้ลลอฮุมม๊ะห์ดินีฟีมันฮ่าดัย ว่าอาฟินีฟีมันอาฟัย ว่าตะวั้ลล่านีฟีมันตะวั้ลลัย ว่าบาริกลีฟีมาอ๊ะตอย ว่ากินีบิเราะห์ม่าตีก้าชัรร่อมาก่อดอย ฟ่าอินน่าก้าตักดีว่าลายุกดออ่าลัย ว่าอินน่าฮูลาย่าซิ้ลลุมันวาลัย ว่าลาย่าอิสซุมันอาดัย ต้าบาร๊อกต้าร๊อบบ่านาว่าต้าอาลัย ฟ่าล่ากั้ลฮำดุอาลามาก้อดอย อัสตักฟิรู้ก้าว่าอาตูบุอิลัยก้า ว่าซ้อลลั้ลลอฮุอาลาซัยยิดินามุฮำหมัด ว่าอาลาอาลิฮีว่าเซาะห์บิฮีว่าซั้ลลำ

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/